NRK Meny
Normal

Lovisenberg i Oslo

Lovisenberg er et strøk i bydel St. Hanshaugen i Oslo, preget av store institusjoner, men også med noen boliger. I sørvestenden av strøket ligger byens eldste gjenværende hovedbygning fra en byløkke, Løkkeberg.

Lovisenberg kirke
Foto: Wikipedia / Helge Høifødt

 

 

 

Det er Allehelgensdag, og teksten er hentet fra Matt. 5, 1-12.

Torstein Lalim

Torstein Lalim

Foto: NRK

Preken er ved Torstein Lalim. Han er direktør for stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg. Han er også liturg sammen med Elin Lunde og Sigmund Lindekleiv.

Musikalsk ansvarlig er organist Ulf Nilsen, og på klarinett og saxofon hører vi Georg Reiss.

Salmene er fra Norsk salmebok på numrene 843 v 1-3 Eg veit i himmerik ei borg, 249 Solrenning sæle, som stiller all lengsel, 244 Den store, hvite flokk, 106 (S-97) Vi er et folk på vandring og nr. 863 Ja, engang mine øyne skal.

Oslo kammerkor deltar, og dirigent er Håkon Daniel Nystedt.

Gudstjenesten er en av de seks samsendingene mellom NRK1 fjernsynet og NRK P1 radio i år.

Om kirken
Lovisenberg kirke ble oppført i 1912 i stein og betalt med penger som Diakonissene hadde spart sammen. Byggesummen var på 114.000 kroner. Den har 350 sitteplasser.

Altertavlen består av tre glassmalerier: "Jesu fødsel", "Korsfestelsen" og "Engelen i graven". De er laget av Marie Vigeland som også har laget 13 andre glassmalerier i kirken. Korset på alteret er fra Oberammergau.

Menighet og Diakonissehus
Kirken er det naturlige sentrum for gudstjenestelivet på Lovisenberg og prestene som er knyttet til bl.a. sykehus og eldresenter.

De faste ukentlige gudstjenestene deles mellom Diakonissehuset og Lovisenberg menighet.

Lovisenberg er et strøk i bydel St. Hanshaugen i Oslo, preget av store institusjoner, men også med noen boliger. I sørvestenden av strøket ligger byens eldste gjenværende hovedbygning fra en byløkke, Løkkeberg.

Geografisk plassering
Lovisenberg er avgrenset av Geitmyrsveien i sydvest og vest, Griffenfeldts gate (ring 2) i nord, Uelands gate i øst og Colletts gate i sydøst. Nabostrøkene er Valleløkka og Lindern i vest og Ila i sydøst og øst. Geitmyra skole- og kolonihageområde mot nord har ingen klar strøkstilhørighet. Strøket er 4-500 meter mellom ytterpunktene og ligger litt over 2 km fra Karl Johans gate.

Det meste av strøket er flatt på ca. 75 meter over havet, men mot Uelands gate og Colletts gate i øst skråner det bratt.

Det bor mellom 600 og 800 mennesker på Lovisenberg, men kirkens nedslagsfelt har en befolkningsmengde på rundt 10.000 mennesker.

Opplysningene er hentet fra Norsk Kirkeleksikon og Wikipedia.

Hør gudstjenesten fra Lovisenberg kirke 4. november 2007.