NRK Meny
Normal

Lommedalen i Bærum

Lommedalen kirke med 700 sitteplasser er en kirke bygd i en rektangulær form, ferdig i 1995 - vest i Bærum kommune i Akershus fylke.

Lommedalen kirke
Foto: NRK

Det blir gudstjeneste fra Lommedalen kirke i Akershus. Det er 3. søndag etter påske, og teksten er fra Joh. 14, 1-11.

Gunnar Næsheim

Gunnar Næsheim

Foto: David Brooks

Sokneprest Gunnar Næsheim preker, og ved orgelet sitter kantor Øystein Lund Olafsen.

Salmene er fra Norsk salmebok: 93 (S-97). 542. 490. 497.

Gospelkoret HIM - dir. Øystein Lund Olafsen.

Salmene er i samme rekkefølge som numrene overfor: Det skjer et under i verden, Guds menighet er jordens største under, Blott en dag og Jeg er i Herrens hender.

Før prekenen synger Gospelkoret HIM "Don't cry".

Tekstleser er Hilde Myhrer.

Om kirken
Lommedalen kirke er en kirke bygd i en rektangulær form, ferdig i 1995 vest i Bærum kommune i Akershus fylke.

Byggverket er i betong og har 700 plasser.

Mange aktiviteter

Øystein Lund Olafsen

Øystein Lund Olafsen

Foto: Helge Helgheim / NRK

Lommedalen er en akvit menighet med eget arbeid i ulike grupper for voksne barn. Det gjelder bl. a. kvinne- og mannsarbeid, speider og annet barnearbeid, flere kor- og sanggrupper m. m.

Grønn menighet
En grønn menighet vil omsette det globale miljø- og rettferdsengasjementet til konkrete tiltak i sin menighet og sitt lokalsamfunn.

Å være grønn menighet er en prosess som griper inn i alle deler av menighetens virksomhet. Prosessen bør forankres i stab, råd og blant de frivillige.

Geografi
Lommedalen er en liten dal inn mot Krokskogen lengst vest i Bærum kommune i Akershus med omlag 10 000 innbyggere. Elva Lomma renner gjennom dalen.

Historie
Lommedalen var tidligere kjent for flere bondegårder og gamle arbeidsplasser. Miljøet i dalen hadde inntil ganske nylig liten kontakt med omverdenen bortsett fra at dalen var en gjennomfartsvei. Her gikk både Kongeveien til Bergen og Pilgrimsleden til Trondheim.

Lommedølene arbeidet på gårdene i dalen, som skogsarbeidere, eller som jernverksarbeidere på Bærums Verk. Det var mange husmannsplasser. Godseier Løvenskiold som eide Bærums Verk, eide også store deler av skogen i området omkring Lommedalen.

Lommedalen i dag
I løpet av 1970- og 1980-tallet eksploderte utbyggingen, og det kom en strøm av innflyttere som stort sett hadde arbeid utenfor dalen, mange med akademisk utdanning. Dette medførte store forandringer i det sosiale miljøet.

Bærums Verk har fått utbygd et moderne kjøpesenter.

I vinterstider er skiløypene veldig populære, kjent for gode forhold. Skiløypen inn til Tverrelva er en av løypene i Bærum med lengst skisesong. Om vinteren brukes stiene til turgåing. Den innerste delen av Lommedalen er relativt lite bebygd. Her inne finner man vannet Burudvann som blir brukt som badevann om sommeren og pilking om vinteren.

Fra Wikipedia og Hjemmesiden til Lommedalen menighet .

Hør gudstjenesten fra Lommedalen kirke 13. april 2008