NRK Meny
Normal

Livets høst

– Å bli gammel er ikke bare enkelt. Selv om det er flere friske eldre i dag enn noen gang, så er det ikke alle som opplever alderdommen som utelukkende en god tid.

Sir Paul McCartney
Foto: Yves Herman / Scanpix/Reuters

For på livsveien har de mistet mye av det som var betydelig i livet. Å bli eldre handler om å leve med flere og flere savn. Jo eldre vi blir, dess mer mister og savner vi. Det dreier seg om å leve med flere og flere tap. Livets høst er god for noen, men ikke alle får oppleve høstens klare luft og nydelige farger.

Alderdommen medfører for de fleste å miste flere og flere faste holdepunkter i livet. Noen mister ektefelle, andre mister venner og andre viktige relasjoner. Noen mister med årene vitale kroppsfunksjoner, og de kroppslige prosessene er umulig å snu. Livsbegrensningene øker for mange med alderen. Det å måtte forlate jobben på grunn av alderdom kan også føre med seg tap av relasjoner, innflytelse og posisjon for mange. En god alderdom er å klare å leve godt på tross av savn og tap.

Det var i 1967 at den da 25-årige Beatles-stjernen, Paul McCartney, skrev denne sangen som er en av dette bandets mest kjente sanger; «When I'm Sixty-Four». I teksten funderer han over hvordan livet vil bli når han om lenge fyller 64. Han lurte på om han kom til å visne bort, om håret vil være der, om han vil strikke genser foran peisen, om han vil ha mat nok og om han vil ha råd til å reise til Isle of Man. «Will you still feed me, when I'm sixty-four»? Og nå har Paul McCartney blitt over 64, og han har mer enn det han drømte om.

Men den viktigste setningen i denne sangen er ordene; «Will you still need me». Er det bruk for meg selv om jeg er eldre? «Will you still need me». Det er det viktigste uansett alder; om det fortsatt er bruk for oss. Det verste vi kan oppleve er at ingen trenger oss, at ingen har behov for oss.

Altfor mange eldre er i dag ensomme på tross av at de har familie. Og de opplever at det er få som har bruk for dem. Vi må ta vare på de viktige relasjonene særlig til de som er gamle og de som begynner å bli mett av dage.

I Salme 71 i Bibelens salmebok ber forfatteren til Gud og sier; ”Støt meg ikke bort i min alderdom, forlat meg ikke når kraften svinner” (v.9) og ”Forlat meg heller ikke, Gud, når jeg blir gammel og grå. Så skal jeg tale om din mektige gjerning til hele den kommende slekt” (v.18).

Per Anders Nordengen

Musikk: The Beatles - «When I’m Sixty-Four»