Normal

Livet er hellig og dyrebart

– Denne dagen, 5. januar, for fem år siden ble jeg mamma for første gang.

Glassmaleri og skulptur i Tønsberg domkirke.
Foto: Jan Gulliksen / NRK

For vår lille familie ble det en helt spesiell start på et nytt år. Å begynne året med blanke ark fikk en ny mening når vi hadde fått ansvar for et helt nytt menneske med totalt blanke ark. Den lille babyens fortid bestod så langt av dager i mørkt, trygt og livgivende fostervann. Alle babyens dager var nye. Og vi som stod rundt så med forventning og lys på babyens fremtid.

Nyttårsdagene dette året var underlige også fordi tsunami-katastrofen nettopp hadde rammet strendene i Sørøst-Asia. Kaos, sjokk, forvirring og sorg hersket i nyhetene. Julefeiring og nyttårsfeiring fikk et mørkt alvor over seg. Enkeltmennesker og familier var rammet av livsfarlig og utslettende flomvann. For altfor mange var det ikke lenger noe nye dager i vente. For de enda flere som hadde mistet sine kjære lå fremtiden i mørke og usikkerhet.

Hvert år på denne tida tenker jeg tilbake på nyttårsdagene i 2005. Hvordan nyhetene var fylt med triste fortellinger om ødelagte liv for indonesiere, thailendere, nordmenn og mange, mange andre. Hundretusener av liv var gått tapt. Samtidig levde jeg inne i denne merkelige boblen av nytt liv. Kontrastene var enorme. I møte med et nytt liv, og i møte med tap av liv, blir det så tydelig at livet er hellig. Det er dette som kanskje berører oss sterkest av alt i hele verden. Hvor sårbart og dyrebart livet er, hellig og ukrenkelig.

Også ved overgangen til 2010 er det mange som kjenner at det er noen som mangler i det nye året. Ektefelle, forelder eller en nær venn er gått bort i 2009. Mange har feiret jul og nyttår for første gang uten den som er død. Som prest møter jeg ofte mennesker i sorg, og jeg hører at det er mange som gruer seg til å møte et nytt år uten den de savner. Livet er hellig og dyrebart.

Da Jesus ble født ble Gud skaperen selv en del av skaperverket. Den hellige flyttet inn i det skapte. Det liker jeg å tenke på – at vår skaper har kjent på en måte fra innsiden hva livet er. Og som mennesket Jesus møtte Gud andre mennesker med respekt og kjærlighet. Som menneske lærte Gud oss hva det vil si å behandle livet som hellig. Slik ble han oppfyllelsen av de profetier som blant annet salme 72 forteller om:

11 Ham skal alle konger hylle,
alle folkeslag skal tjene ham.
12 For han berger de fattige som roper om hjelp,
de arme som ingen hjelper har.

I det nye året takker jeg for livet, og ber om hjelp til å behandle det som hellig.

Silje Kivle Andreassen