Livet - et venterom?

Livet på jorda er ikke et venterom. Jesus brukte heller ikke tida si her som om han bare ventet på avslutningen med død og oppstandelse, sier Silje Kivle Andreassen.

Silje Kivle Andreassen
Foto: Nordstrand menighet

Livet er ikke et venterom
Dersom man skal gi kritikk uten at den eller de som kritiseres lukker ørene eller går i forsvar, må man helst gi minst tre positive tilbakemeldinger for hver kritiske kommentar. Slik er vår psykologi. Vi trenger ros for å tåle ris.

Paulus var en menneskekjenner, og han kjente godt til dette trikset. Derfor innleder han sitt andre brev til menigheten i Tessaloniki med å rose troen deres som vokser seg stadig rikere, og kjærligheten medlemmene har til hverandre. De får positiv tilbakemelding for utholdenhet og tro i forfølgelser og trengsler.

Slik bereder Paulus grunnen for at også kritikken kan bli hørt. En del i menigheten i Tessaloniki var så oppsatt på at Jesu komme var nær at de ga opp arbeidet sitt og heller drev med unyttige ting, som Paulus skriver. Og det var ikke dette han ønsket da han i sitt første brev oppfordret folket til å være beredt på Herrens komme.

Selv om vi venter på at Jesus skal komme igjen er livet på jorda slett ikke meningsløst. Dette livet er ikke et venterom. Det vi gjør og ikke gjør betyr noe.

I fjor sommer fulgte jeg noen bibeltimer med en sør-afrikansk teolog, Gerald West. Han er opptatt av kontekstuell teologi, det vi si å lese Bibeltekster for å forstå hva Gud vil med oss i vårt nærmiljø og i det livet vi lever. I møte med Gerald Wests tanker opplevde jeg at min egen teologi var mye mer himmelvendt enn det jeg egentlig trodde.

Jeg ble på en måte avslørt: Jeg oppdaget at troen min handlet i stor grad om at jeg må ha visshet om at jeg er frelst og at jeg vil komme til himmelen etter døden. Og troen handlet mindre om hvordan jeg lever som kristen her og nå, hvordan jeg kan ta Jesu tydelige budskap om solidaritet og nestekjærlighet på alvor.

Livet på jorda er ikke et venterom. Jesus brukte heller ikke tida si her som om han bare ventet på avslutningen med død og oppstandelse. Han var stadig ute og møtte folk, underviste, helbredet og tok de svake i forsvar. Jesus brakte Guds rike nær da han var her. Guds rike bringes fortsatt nær – i dåpen og i nattverden, og hver gang nestekjærlighet leves ut mellom mennesker.

Livet på jorda er ikke et venterom. Livet er ikke bare tid som går. Livet er tid som kommer, som kan brukes til noe godt, som kan bringe Guds rike nær.

Skriv e-post til Silje Kivle Andreassen

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører Sigvart Dagsland synge sin egen sang ”Tida har tid”.

Andakt 04.12.08 ved Silje K. Andreassen