Lev rett og godt…

Det vi gjør og måten vi oppfører oss på, taler et mye tydeligere språk enn ordene våre, sier Dag Nordbø.

Dag Nordbø.
Foto: Arkiv / NRK

Teksten er hentet fra 1. Peters brev 2,12-17.

Det etterlatte inntrykk…

Jeg hørte dette uttrykket for en stund siden, og jeg syntes det sa meg noe viktig.

Det handler om hva som er igjen etter deg, når du har forlatt et rom, gått ut av et fellesskap eller gjort en jobb.

Hva er ditt etterlatte inntrykk?

Hva tenker de om deg, de som møtte deg, som delte sine dager med deg – hadde deg i sin familie, som venn, som nabo, som kollega?

Det er ikke sikkert vi skal bruke altfor mye tid ti å tenke på akkurat dette. Det går an å bli for opptatt av hva andre måtte tenke og føle.

Likevel: Ingen kan løpe fra det inntrykket en gjør på mennesker rundt seg. Og ingen av oss kommer forbi at vårt etterlatte inntrykk i en anledning, gjør noe med måten vi selv blir oppfattet på ved neste møte.

Det er det han er opptatt av, forfatteren av 1.Petersbrev – når han gir råd til de første kristne. Han skriver:

Dere skal la dem se at dere gjør gode gjerninger, så de kan prise Gud den dag han kommer…

Det vi gjør – skaper vårt etterlatte inntrykk. Det vi gjør og måten vi oppfører oss på, taler et mye tydeligere språk enn ordene våre.

Jesus forteller et sted om de to sønnene som ble bedt av sin far om å gjøre en jobb. En ene sa raskt ja, han gav tydelig uttrykk for at han stod til tjeneste.

Den andre svarte et like tydelig nei, og viste ingen synlig interesse for den jobben han var blitt bedt om å gjøre.

Likevel er det han som svarte nei som gjorde jobben.

Begge brødrene manglet samsvar mellom ord og gjerning. De sa noe og gjorde noe annet. Det er aldri særlig bra.

Likevel er det han som svarte nei – men som gjorde jobben som går ut med styrket troverdighet.

Fordi gjerningene nesten alltid er viktigere enn ordene. Det er det vi gjør, som skaper vårt etterlatte inntrykk. Det er det mennesker tenker på, når de tenker på oss.

Det gjelder for den enkelte av oss, og det gjelder for oss som felleskap. Kirkens etterlatte inntrykk – hva er det?

Tenker folk flest på kirken som et sted for raushet, likeverd, omsorg og håp?

Det er vår måte å være kirke på som bestemmer det.

Ingen prekener, andakter eller solidaritetserklæringer kan overdøve lyden av våre gjerninger. Rådet fra 1. Peter til de første kristne har ikke tapt sin aktualitet.

Lev rett og godt .. og gjør gode gjerninger – så folk kan prise Gud den dag han kommer.

Skriv til Dag Nordbø.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører Elisabeth Ødegård Widmer, Märtha Svensson og Hans Erik Groth synge ”Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang”.

Andakt tirsdag 21/11.