Lengsler og bønn

En salme kan være en bønn om indre ro og trygghet. Det handler om å se utover seg selv og våge å lytte til lengsler som berører de innerste rom i eget liv. Anita Skorgan er en av artistene.

Anita Skorgan
Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Nye salmebrev er åpnet, og denne gangen vitner salmeønskene om at mange finner ord for lengsler og bønn i salmeordene. Der egne ord ikke strekker til, er det godt å låne ord fra andre.

Salmeordene er som en utstrakt hånd inn i den enkeltes liv. I salmene denne uke, finner vi en ekte og dyp lengsel etter fred, en bønn om en bedre verden å leve i.

Likevel er det salmer der man kan legge eget liv. En bønn om indre ro og trygghet. Her er det ingen selvmotsigelse. Det handler om å se utover seg selv, men også våge å lytte til lengsler som berører de innerste rom i eget liv.

Derfor er det interessant å lese salmebrevene. Selv om lytterne ikke skriver så mye om seg selv og eget liv, viser likevel salmeønskene forskjellige livserfaringer som skaper lengsler og bønner som salmene tar på alvor.

Og her er salmene:
Lengsel (Kristin Reitan), Lägg i varandras händer fred (Lutherska Missionskyrkans Kör), Vi rekker våre hender frem (Egil Fossum), Hymne av Nils Larsen (Anita Skorgan), O Jesus åpne du mitt øye (Carola), Du omsluter meg (Anne Hilde og Arve Reigstad) og Långt bortom rymden vida (Vox Virorum).

Til slutt synger Bodil Arnesen ”Velsigning”.

Forrige salmenøtt
Riktig svar sist søndag skulle være ”Gud signe vårt dyre fedreland”, og vinnere av salmekruset ble Jørunn Eikeland fra Lundegrend, Fredrik Larsen Lund fra Oslo og Else Lillevik Jacobsen fra Avaldsnes.

Ny salmenøtt
Fra hvilken salme er strofen ”snart skyter treet blad og det blir sommer” hentet?

Send svaret ditt ved å klikke her .