NRK Meny
Normal

Kveldsmesser i Tøyenkirken

Denne og neste søndag er vi i Tøyenkirken i Oslo. Det er her Kirkens Bymisjon holder til.

Tøyen kirke
Foto: Bymisjonen

**********************************************************

Søndag 10. august:

Carl Petter Opsahl
Foto: Marion Klaseie / NRK

Bymisjonen holder messe hver onsdag i Tøyenkirken, der brosten fra gata har en sentral plass i rommet - som stedet der livene bekjennes og Jesus kommer oss i møte.

Folk rekruttert fra dagens forsamling deltar ved å lese, be og bære symbol i løpet av messa.

Presten Carl Petter Opsahl deltar i begge programmene.

Sendt 18. februar (NRK1 - ttv).

**********************************************************

Søndag 17. august: Kom hit til meg

Kari Veiteberg
Foto: Marion Klaseie / NRK

Tema: ”Kom hid til mig alle som arbeide og ere besværede og jeg vil give eder hvile.” Det står skrevet på bildet på altertavlen.

Trygve Seim
Foto: Marion Klaseie / NRK

Medvirkende: Kari Veiteberg, prest og predikant Carl Petter Opsahl, liturg. Ellers deltar frivillige, bl. a. fra Teatergruppa i Tøyenkirken.

Andreas Utnem, piano, Trygve Seim, saxofon, Tora Augestad, sang.

Åpen Himmel 17. august i NRK2 kl. 17:30. Sendt første gang 10. februar 2008.

**********************************************************

Om kirken
Vi befinner oss i Herslebsgata i Nedre Tøyen Grønland Oslo. Vis av vis de tidligere ”Gråbeingårdene” fra Oskar Braatens romaner ser vi konturene av Tøyenkirken som sannsynligvis er Norges første ”arbeidskirke”.

Kirken ble innviet 17. mars 1907 og reist av Christiania Indremisjon som kirkelige nærmiljøsenter i et byområde preget av store sosiale utfordringer. I mange år var kirken del av småkirkebevegelsen i Oslo og ble igjen overtatt at Kirkens Bymisjon i 1989.

I dag finner man Hertzberg kro her. Det er kirkerom i 2. etasje, diakoner, musikere, prester, kjøkkenpersonale og frivillige. Det er et mangfold av mennesker . I bakgården er det en deilig hage! Vår visjon er å gi mot til å leve og mot til tro, sier de ansatte i bymisjonen.

Kveldsmessene i Tøyenkirken
For Kirkens Bymisjon er det et mål å være tilstede blant mennesker på en måte som viser Guds nærvær og kjærlighet.

Tøyen kirke
Foto: Bymisjonen

Vår kirkelige virksomhet vil alltid være uløselig knyttet det diakonale oppdrag om nestekjærlighet i handling overfor alle mennesker uansett livssituasjon. Vi siterer gjerne Frans av Assisis ord: ”Vi skal forkynne evangeliet - om nødvendig med ord.”

For mange er ikke den lokale menigheten alltid et naturlig tilholdssted. Kirkens Bymisjon vil være en grensesprengende kirke. Vi vil være tilstede med kirkens ord og sakramenter der ingen andre er det, og der det vanlige menighetslivet sjelden når fram.

Kirkens Bymisjon er kirke på gata med gudstjenester og samtale, i hospitser, fengsler og institusjoner. I våre virksomheter er det stille rom, som alltid er åpne for lystenning og ettertanke.

Hverdagsmenigheten i Tøyenkirken samles til suppe og gudstjeneste hver onsdag. Her møtes en stor og sammensatt gruppe mennesker til kveldsmesse og lystenning, et alternativ til den vanlige høymessen.