Kristent lederskap

I 2006 fikk den svenske sjelesørgeren og forfatteren Magnus Malm en pris for sitt engasjement. Han skriver om aktuelle temaer, bl. a. lederskap.

Magnus Malm
Foto: Magasinet Strek

Hviskinger fra katakombene
Foto: Bokside

Magnus Malm (57) er svensk sjelesørger og forfatter. Han er en kjent sjelesørger og forfatter i nabolandet vårt Sverige. I nesten 20 år har han også vært fast gjest på den kristne familiefestivalen "Korsveg" i Seljord.

På 1970-tallet og 80-tallet var han redaktør for det radikale kristne tidsskriftet Nytt Liv.

Han er forfatter og har skrevet et 10-talls bøker om ulike kristne temaer, bl. a. om "Kristent ledeskap", "Veiledning for bønnegrupper" og "I Lammets tegn".

I dag leder magnus Malm også et retreat-senter.

Malm ble tildelt C. S. Kristent lederskap Lewis-prisen i 2006.

Hør Magnus Malm 9. februar 2008