Kjennes på frukten

Ord kommer så lett. Det er lett å si både til seg selv og til andre at jeg er en ålreit person. Det er vil likevel handlingene mine mot mine nærmeste som teller, sier Nils Åge Aune.

Nils Åge Aune
Foto: Helge Helgheim / NRK

På frukten skal treet kjennes
Om ikke mange dagene er det valg i USA. Vi blir nesten lei av å høre om det før det har begynt. Jeg tenker noen ganger: Enn hvis de blir lurt, amerikanerne? Kandidatene smører tjukt på, og lover gull og grønne skoger, løsning på både finanskrise og fattigdom bare de kommer i presidentstolen. Men skal tro hvordan det egentlig vil gå?

Det kan jo ingen vite, før kandidaten har fått prøvd seg. For det er jo slik, at det ikke før NÅ vi vet hva Bush faktisk brukte tiden sin til. Jeg tenker at kanskje er det noen amerikanere som ser seg tilbake i disse dager og tenker: Jeg stemte Bush,- han lovte oss framgang. I stedet fikk vi mest problemer på grunn av alt han gjorde og ikke gjorde.

Det er et gammelt uttrykk vi kan bruke for å beskrive denne situasjonen. ”På frukten skal treet kjennes.” Det er også bibelordet i dag,- det var Jesus som sa disse ordene. Jesus sier at frukten og treet ikke er uavhengige størrelser. Et godt tre gir god frukt. Når frukten er dårlig er det bare fordi at treet også er dårlig. Jesus sier til oss: Det er handlingene våre, det vi gjør, som teller. De forteller hvem vi er.

Dette gjelder ikke bare i storpolitikkens verden, men saktens også i de små ting. I våre hverdager er det også det vi gjør mot hverandre som utgjør en forskjell.

Edvard Hoems bok, ”mors og fars historie” gjorde et sterkt inntrykk på meg da jeg leste den. I første scenen i boka møter vi veslegutten som sitter på kjøkkenet mens mor vasker opp. Han brenner med et spørsmål han vil stille. Men han vet han beveger seg på kanten av hvilke spørsmål du KAN stille til ei mor, men til slutt kommer det: ”Mamma, elskar du han pappa?” Mor blir stille ei stund, men så kommer det. ”Eg var ikkje så glad i far din da eg kom saman med han, men eg vart glad i han, for han var trufast, og truskap er like viktig som kjærleik.”

”Ber frukt som viser at de er omvende,” sa Johannes til folket. ”Kva skal vi då gjera?” spurde dei. Han svara: ”Den som har to kjortlar, skal dela med den som ingen har, og den som har mat, skal gjera det same.” (Luk 3, 7-14)

Ord kommer så lett. Det er lett å si både til seg selv og til andre at jeg er en ålreit person. Men det vil likevel være handlingene mine mot mine nærmeste som teller mest gjennom dagen som ligg framfor: Omtanke, truskap. Det er de som utgjør en forskjell. Det er også lett å proklamere sin egen tro. På Jesu tid sa de: ”Vi har Abraham til far.” Klart vi er innefor det gode selskap! Vi kan også med letthet si: ”Vi har alltid vært kristne i vår familie.” Men likevel står Jesu ord fast: Bær frukter som svarer til omvendelsen! På frukten skal treet kjennes, sier Jesus.

Derfor er det nødvendig og godt å få begynne denne dagen med å vende tankene og sinnet mot han! Bli i han! Eller vi kan si med salmedikteren: ”Bli i meg har Jesus sagt. Da du frukt skal bære. Ingen kan av egen makt leve Gud til ære. Bli i ham, bli i ham! Da vil frukten vokse fram.

Skriv e-post til Nils Åge Aune

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører Bjarne Brøndbo synge Edvard Hoem og Henning Sommerros salme ”Den fattige Gud”.

Andakt 27.10.08 ved Nils Åge Aune