NRK Meny
Normal

Kjærligheten tvinger ingen

Kjærligheten kan aldri tvinge seg på noen. Det kan bare lukkes opp og tas imot. Denne kjærligheten er tilstede her hos oss nå i dag, sier Hilde Anette Løvenskiold Kvam.

Hilde Anette Løvenskiold Kvam.
Foto: Helge Helgheim / NRK

Teksten er hentet fra Apg. 4, 32 -37.

“Min første kjærlighet gjorde mer for meg enn du noen gang kan forestille deg...”. Slik starter en av Jahn Teigens kjente melodier. Han er ikke den eneste som har skrevet om sin kjærlighet som har gjort stort inntrykk og som han gjerne vil fortelle om.

I Apostlenes gjerninger hører vi om de første kristne og deres kjærlighet. Usminket fortelles det om gleder og sorger som ble dem til del. Men mest av alt fortelles det om den kjærligheten de opplevde:

Hele flokken av troende var ett i hjerte og sinn, og ingen kalte det de eide for sitt eget, de hadde alt felles. Med stor kraft bar apostlene frem vitnesbyrdet om Herren. Jesu oppstandelse og stor nåde var over dem alle.

De hadde opplevd en kjærlighet og et fellesskap de måtte fortelle om til andre.

Det gamle ordtaket: «Det hjertet er fullt av, renner munnen over med» stemmer på alle punkt.

Hva var det de hadde kjent på? Hva var et som gjorde at de fikk en slik stor kraft? Er dette bare noe som skjedde den gangen, eller er det noe som også skjer i dag?

Jeg tror at Jesu oppstandelse har samme sprengkraft i dag som den gangen.

Vi ser også i dag at mennesker får helt nye liv i møte med den oppstandne. Mennesker som har levd i ytterste nød, kan vitne om radikale omvendelser.

Men det er nok mye vanskeligere for oss som lever et mer tilpasset normalt liv. Vi greier oss kanskje bedre, vi har vanskeligere for å innrømme at det er noe vi savner. Og mange mennesker vil gi sitt ord på at de har alt de trenger, også i et liv uten Gud.

Det nytter ikke å argumentere imot.

Men vi kan vitne om, på samme måte som apostlene, at i møte med den oppstandne Jesus Kristus, finnes kjærligheten.

Den kjærligheten som er større enn alt annet. Denne kjærligheten er ikke noe som bare var en gang i en svunnen fortid, men er tilstede nå i dag og her hos oss. Kjærligheten kan aldri tvinge seg på noen. Det kan bare lukkes opp og tas imot.

Vi er fortsettelsen av Apostlenes gjerninger. De forteller om den første tiden etter Jesu oppstandelse, våre liv er fortsettelsen.

Jesus er den samme. Et møte med han får følger.

Skriv e-post til Hilde Anette Løvenskiold Kvam.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører Sunnmøre Kristelege Mannskor, dirigert av Johan H. Grimstad, synge ”Jesus det eneste”, og vi hører også litt av Jahn Teigens sang ”Min første kjærlighet” først i andakten.

Hør andakten 20. september.