Kjærlighet gjør rik

Rikdom som et mål i seg selv, er utarmende. Det er viktig at disse fareskiltene lyser i velstandslandet Norge. Rikdom kan føre til ulykke, sier Hilde Sanden.

Hilde Sanden
Foto: Privat bilde

Tekster hentet fra Fork. 5, 9-12.

”Penger er som salt sjøvann, jo mer du drikker av det, jo mer tørst blir du”, sier et gammelt romersk ordtak. De som har lidd skibbrudd til havs uten annen drikke enn sjøvann, vet at de er ille ute. Sjøvannet kan aldri stille tørsten, i stedet tar det livet av den som drikker det, fordi det tørker ut og ødelegger indre organer.

Forkynneren i den store visdomsboken Bibelen, sier det slik: ”Den som er glad i penger, får aldri nok av dem, og den som elsker rikdom, får aldri vinning nok. Dette er tomhet.”

Paradokset er tidløst: Når rikdommen blir et mål i seg selv vil den føre til mer og mer tomhet og indre fattigdom. Ja, sier Forkynneren, ”selv om rikdom er vel forvart, kan den bli til ulykke for eieren.” Det handler altså ikke først og fremst om hvordan rikdom brukes, så lenge man higer etter den for sin egen skyld.

Rikdom som et mål i seg selv, er utarmende. Det er viktig at disse fareskiltene lyser i velstandslandet Norge. Rikdom kan føre til ulykke!

Men hva med den rikdommen som er ærlig tjent og spart og tatt vare på? Kan den ikke også være til velsignelse? Jo, om det vi eier kan bli et redskap som i kjærlighetens navn kan bli andre til hjelp, kan det gi stor mening.

Ikke for å peke på den som gir, eller sikre seg andres lojalitet, da blir det bare et maktmiddel. Men når andres ve og vel blir viktigere enn at egen rikdom bare vokser, da flyttes fokuset fra grådighet til giverglede.

Jesus ber oss riktignok lære av investorene på finansmarkedet. De vet hvordan de skal få formuen til å øke, sier han. Lær av dem og invester det du har på en måte som fører til at rettferdighet vokser, at Gudsriket utvides, og at kjærligheten blir større.

Dette investeringsmarkedet har et større utviklingspotensiale enn allverdens aksjer. Både her til lands og utover hele verden er det ikke grenser for hva gaver gitt i kjærlighet kan utrette og føre til!

Hvilket privilegium å få være reelle medborgere av verden, hvor vårt bidrag er nødvendig, både stort og lite! Ingen er uten innflytelse på andre, hva enten vi yter av vår indre eller ytre rikdom. Vi er satt her i verden for å lære den eneste kunsten som gjør virkelig rik, å elske i ord og handling!

Skriv e-post til Hilde Sanden her.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører Bjarne Brøndbo synge Edvard Hoems og Henning Sommerros ”Den fattige Gud”.

Hør andakten 12/6.