Kaller syndere

Jesus brydde seg aldri om hva de vellykkede måtte mene. Han så alltid etter menneskene bak fasadene og var interessert i å forvandle mennesker, sier Tonje Haugeto Stang.

Tonje Haugeto Stang.
Foto: Frikirken

Teksten er fra Matt. 9, 9-13.

Kommet for å kalle syndere

Noen mennesker er bare ikke særlig populære!

Det lages undersøkelser av sånt med jevne mellomrom. Man sjekker ut hvilke yrkesgrupper vi stoler minst på, for eksempel. Journalister og bilselgere kommer veldig dårlig ut her i landet, leste jeg forleden.

Hadde man hatt en sånn undersøkelse på Jesu tid, hadde tollerne uten tvil kommet på bunnen. De var landsforræderne som sviktet folket sitt og lurte dem for urimelig store skatter. Ingen hadde tillit til dem, og de ble holdt på armlengdes avstand av den jevne borger. De religiøse lederne regnet dem som avskum, og vennekretsen sin måtte de hente blant likesinnede.

Sakkeus var en toller. I Bibelen antydes historien bak yrkesvalget hans. Han var en bitteliten mann som det er lett å tenke har hatt behov for å hevne seg på omgivelsene etter en oppvekst med mobbing og avvisning.

Prisen han betalte for å få vist at også han kunne få makt, var temmelig høy og het antageligvis ensomhet… Matteus var en annen. Bibelen gir oss ingen bakgrunnshistorie på ham, men det er ikke tvil om at de som så på seg selv som mer vellykkede i datidens samfunn, hadde forakt for ham – fordi han var toller…

Men Jesus brydde seg aldri om de faktiske ytre rammene eller hva de religiøst vellykkede, måtte mene. Han så alltid etter menneskene bak alle fasadene og var oppriktig interessert i å gi dem livsforvandlende møtepunkt med seg selv. Av den grunn havnet Jesus i selskap hjemme hos både Sakkeus og Matteus.

Han inviterte seg selv hjem til Sakkeus rett foran øynene på alle de som aldri hadde villet sette sin bein i den mannens hus. En annen gang var det fest hos Matteus.

Jesus kom nær dem på den måten; så hvordan de bodde, lyttet til deres historier, vil jeg tro, og møtte vennene deres. La oss tippe at det også var en gjeng som falt gjennom hos den jevne borger?

Jesus ble kritisert for omgangskretsen han valgte seg, og noen lurte vel på om han visste hva slags folk han menget seg med. Lite skjønte de om selve grunnen til at Gud ble menneske: Hans plan fra evighet av var nært fellesskap med alle mennesker. Skulle vi kunne forstå det, måtte det konkretiseres.

Derfor kom Jesus – for å tydeliggjøre hvor langt nåden og tilgivelsen strekker seg. Inn i hus og hjerte hos tollere og alle oss andre med mer eller mindre synlige ”svin på skogen” – og til slutt inn i døden for Jesus selv.

”Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke”, forklarte Jesus sine kritikere – som selv mente at de ikke trengte ham. Så får hver enkelt av oss stille vår egen diagnose: Er vi blant de som trenger ”legen” Jesus, eller har vi alt på stell ved egen hjelp…

Skriv til Tonje Haugeto Stang

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører et kor fra Glemmen synge ”Nå har Sakkeus fått en venn”.

Andakt 28.05.08 ved Tonje Haugeto Stang