NRK Meny
Normal

IMI-kirken Stavanger

Menigheten består av mennesker i alle aldre, men om lag 60% av medlemmene er under 40 år. Dette blir avspeilet i gudstjenester og andre aktiviteter.

IMI-kirken Stavanger
Foto: Tom Haga

Hege Holmqvist

Hege Holmqvist er møteleder

Foto: Helge Helgheim / NRK

Det blir gudstjeneste fra IMI-kirken i Stavanger.

Det er 3. søndag i faste, og teksten står i Apg. 2, 42-47.

Tema for gudstjenesten er "Fellesskap og relasjoner - alle de troende holdt sammen". Hege Holmqvist er møteleder.

Preken er ved Egil Elling Ellingsen, og menighetens musikere og lovsangsteam leder sangen.

Egil Elling Ellingsen

Egil Elling Ellingsen preker

Foto: IMI-kirken Stavanger

Ingen av fellessangene står i våre offisielle salmebøker. Menigheten synger bl. a. "Reis deg, Guds menighet", "Regjera Gud", "Jesus, navnet over alle navn" og "Ren og rettferdig".

IMI-kirken i Stavanger er en av NRK P1s sju stallmenigheter i år, og det blir derfor fire gudstjenester fra menigheten i år. På grunn av sin frie stilling innenfor Den norske kirke representerer menigheten frikirkene i det "faste" innslaget i år.

IMI-kirkens ideologi
IMI-kirken er menighet innen den norske kirke og tilsluttet Normisjon. IMI-kirken har eksistert i 130 år som Stavanger Indremisjon, før vi den 13. januar 2001 skiftet navn til IMI-kirken. De siste 20 årene har menigheten vært i sterk vekst, og har nå 550 voksne medlemmer i tillegg til drøyt 200 barn og ungdommer.

IMI-kirken er tilsluttet Normisjon. IMI-kirken har eksistert i 130 år som Stavanger Indremisjon, før vi den 13. januar 2001 skiftet navn til IMI-kirken. De siste 20 årene har menigheten vært i sterk vekst, og har nå 550 voksne medlemmer i tillegg til drøyt 200 barn og ungdommer.

Menigheten består av mennesker i alle aldre, men omkring 60% av dem som har et aktivt forhold til IMI-kirken er under 40 år. Dette forsøker vi å avspeile i våre gudstjenester og øvrige aktiviteter.

Visjon

IMI-kirken Stavanger
Foto: Tom Haga

Vår visjon er "Å gjøre verdifulle mennesker til bevisste etterfølgere av Jesus Kristus".

Det betyr at vi vil ta alle mennesker på alvor, anerkjenne deres verdi, og være en menighet som utfører sin tjeneste med kvalitet i alle ledd.

Slik vil vi legge tilrette for at alle kan få et personlig og nært forhold til Jesus Kristus, som er menighetens Herre.

I IMI-kirken vil du møte en menighet som vil realisere sin visjon ved å løfte fram lovprisning, undervisning og forbønn som bærebjelker i arbeidet.

Hensikt
”Vi vil føre mennesker til Jesus Kristus og hans familie, og hjelpe dem til å bli modne kristne og utruste dem til tjeneste i menigheten og samfunnet og til misjon i verden for gjennom alt å ære Guds navn”.

Verdier
Guds ord er grunnleggende for rett gudsåpenbaring, frelse, personlig forvandling og rettesnor for livet:

Bønn og tilbedelse er menighetens første prioitet. Meniheten er kalt til å formidle evangeliet på en relevant måte. Menigehet er et autentisk fellesskap. Menigheten skal fortsette Jesu gjerninger i Den Hellige Ånds kraft.

Menigheten er et sted for utrustinger og tjeneste. Kvalitet og kreativitet ærer Gud og tiltrekker/ inspirerer mennesker. Vekst er det naturlige for enkeltmennesker og menighet. Menigheten er kalt til å påvirke vårt samfunn.

Se IMI-kirkens hjemmeside