IMI-kirken Stavanger

Menigheten består av mennesker i alle aldre, men om lag 60% av medlemmene er under 40 år. Dette blir avspeilet i gudstjenester og andre aktiviteter.

IMI-kirken Stavanger

Foto: IMI-kirken

Foto: Tom Haga

Det blir gudstjeneste fra IMI-kirken i Stavanger. IMI-kirken tilhører Normisjon, og er en frittstående menighet innenfor Den norske kirke.

Egil Elling Ellingsen

Egil Elling Ellingsen (foto: IMI-kirken).

Foto: IMI-kirken Stavanger

Tema for gudstjenesten er ”La ditt rike komme”. Prekenen er ved ungdomspastor Egil Elling Ellingsen.

Salmene er fra ”Norsk Salmebok” på nummer 479 - Deg å få skode og nummer 187 - Deg være ære.

En lovsangsgruppe fra menigheten er forsangere og blir ledet av Øistein Øvergaard - som også sitter ved pianoet. Han er solist sammen med Margrete Bonden Hanedalen, og gruppa synger flere sanger i gudstjenesten.

Møteleder er Halvor Lindal, og som preludium hører vi improvisasjon over melodien ”Intimate Stranger”:

Til slutt hører vi ”Du regjerer” sunget av menighetens lovsangsgruppe. Solister er Margrete Bonden Hanedalen og Øistein Øvergaard, og det er han som leder gruppa og som også sitter ved pianoet. Gruppa synger også ”Herre, gi meg dine øyne”, ”Lær meg å telle dagene jeg har” og ”For alltid trofast”.

Tekstleser er Hege Holmqvist.

Egil Elling Ellingsen og Gry Øvergaard orienterer om studentarbeidet i menigheten, og Bjørn Wang forteller om engasjementet for kristne i Kambodsja.

IMI-kirkens ideologi
IMI-kirken er menighet innen den norske kirke og tilsluttet Normisjon. IMI-kirken har eksistert i 130 år som Stavanger Indremisjon, før vi den 13. januar 2001 skiftet navn til IMI-kirken. De siste 20 årene har menigheten vært i sterk vekst, og har nå 550 voksne medlemmer i tillegg til drøyt 200 barn og ungdommer.

IMI-kirken er tilsluttet Normisjon. IMI-kirken har eksistert i 130 år som Stavanger Indremisjon, før vi den 13. januar 2001 skiftet navn til IMI-kirken. De siste 20 årene har menigheten vært i sterk vekst, og har nå 550 voksne medlemmer i tillegg til drøyt 200 barn og ungdommer.

Menigheten består av mennesker i alle aldre, men omkring 60% av dem som har et aktivt forhold til IMI-kirken er under 40 år. Dette forsøker vi å avspeile i våre gudstjenester og øvrige aktiviteter.

Visjon

IMI-kirken Stavanger

Foto: IMI-kirken

Foto: Tom Haga

Vår visjon er "Å gjøre verdifulle mennesker til bevisste etterfølgere av Jesus Kristus".

Det betyr at vi vil ta alle mennesker på alvor, anerkjenne deres verdi, og være en menighet som utfører sin tjeneste med kvalitet i alle ledd.

Slik vil vi legge tilrette for at alle kan få et personlig og nært forhold til Jesus Kristus, som er menighetens Herre.

I IMI-kirken vil du møte en menighet som vil realisere sin visjon ved å løfte fram lovprisning, undervisning og forbønn som bærebjelker i arbeidet.

Hensikt
 ”Vi vil føre mennesker til Jesus Kristus og hans familie, og hjelpe dem til å bli modne kristne og utruste dem til tjeneste i menigheten og samfunnet og til misjon i verden for gjennom alt å ære Guds navn”.

Verdier
Guds ord er grunnleggende for rett gudsåpenbaring, frelse, personlig forvandling og rettesnor for livet:

Bønn og tilbedelse er menighetens første prioitet. Meniheten er kalt til å formidle evangeliet på en relevant måte. Menigehet er et autentisk fellesskap. Menigheten skal fortsette Jesu gjerninger i Den Hellige Ånds kraft.

Menigheten er et sted for utrustinger og tjeneste. Kvalitet og kreativitet ærer Gud og tiltrekker/ inspirerer mennesker. Vekst er det naturlige for enkeltmennesker og menighet. Menigheten er kalt til å påvirke vårt samfunn.

Hør gudstjenesten fra IMI-kirken 19. august.