Ilen kirke i Trondheim

Ilen kirke i Trondheim er en av julekirkene i NRK i år - med samsendinger mellom NRK1 (TV) og NRK P1 (radio) julaften og 1. juledag.

Ilen kirke i Trondheim
Foto: J. Morten Dreier

Julaften:
Det blir familiegudstjeneste fra Ilen kirke i Trondheim. Teksten på Julaften er fra Luk. 2, 1-14.

Gudstjenesten er ved sokneprestene Brita Hardeberg og Hans Kristian Solbu. Kantor er David Scott Hamnes.

Hør: Familiegudstjeneste i Ilen kirke 24.12.08

Norsk salmebok: (-). 70. 68. 56.

Hans Kristian Solbu

Hans Kristian Solbu

Foto: Ingri Garberg / NRK

Det er salmene "Stille natt", "Det lyser i stille grender", "Nå vandrer fra hver en verdens krok" og "Deilig er jorden".

Ila skolekor deltar med "Nå er den hellige time" som preludium og "Joy to the world".

Det blir solosang av Nina Sætherhaug som synger "Expectans, expectavi fra Juleoretoriet" av Camille Saint-Saëns.

Tekstleser er Hans Jørgen Leksen og Regine Leksen.

Preludium blir , og postludium blir Fantaisie (1857) av Camille Saint-Saëns.

Juledag:
Det blir høytidsgudstjeneste ved sokneprestene Brita Hardeberg og Hans Kristian Solbu. Kantor er David Scott Hamnes.
Salmene er fra Norsk salmebok: 57. 59. 38. 45. 31.

Det er salmene "Kim, alle klokker", "Fra fjord og fjære", "Det hev ei rose sprunge", "Mitt hjerte alltid vanker" og "Jeg synger julekvad".

Steinerskolens kor deltar med "Quem pastores" og "Jul, jul, strålande jul".

Nina Sætherhaug synger tre sanger: "Gloria" og "Agnus Dei" begge fra Missa in simplicitate og "Å skjønnest rose på vår jord".

Preludium blir "Desseins Éternals" fra La nativité du seigneur av Olivier Messiaen (1936), og postludium blir "Puer natus est nobis" fra Livre du Saint Sacrement av Olivier Messiaen (1986).

Hør: Høytidsgudstjeneste i Ilen kirke 25.12.08

Samsending med NRK1.


Om kirken
Ilen kirke er en korskirke bygd i 1889 i stein i nygotisk stil. Altertavlen viser "Jesus på korset med evangelistene". De to glassmaleriene viser "Den oppstandne Kristus" og Moses og døperen Johannes".

Ilen kirke i Trondheim
Foto: Odd H. Vanebo, Norsk kirkeleksikon

Kirken har plass til om lag 900 personer. Den er ofte omtalt som Ila kirke og ligger i Ila vest for Trondheim sentrum, der landet mellom Nidelven og Trondheimsfjorden er på det smaleste. Orgelet er fra samme år som kirken og har 18 stemmer og ble bygd av dansken Claus Jensen fra Schleswig-Holstein.

Kirken har ikke kirkegård. Ilen kirke er en del av Ilen menighet og Byåsen prosti.