NRK Meny
Normal

I sitt rette element

Ordet frihet har en klang som trollbinder oss mennesker. Er det ikke frihet vi ønsker oss mest mulig av? Regler og bånd assosierer vi helst med noe herk, sier Nils Åge Aune.

Nils Åge Aune
Foto: Helge Helgheim / NRK

Det er et uttrykk som heter: Å være i sitt rette element. Uttrykket stod klart for meg en dag i september i fjor. Jeg var i St. Petersburg sammen med mine gode kollegaer. Vi besøkte Vinterpalasset og Eremitasjen, hvor Rembrandt sitt berømte bilde henger: ”Den fortapte sønns hjemkomst.”

Bildet har gjort inntrykk på tusener. Det er skrevet bøker om det. Det var en merkelig følelse å stå ansikt til ansikt med det. Det er harmoni i bildet. Faren som rastløst har vridd sine hender i bekymring for gutten sin har falt til ro.

Det er en form for lettelse som stråler ut fra dette bildet. Lettelsen du får som far når det gikk godt med barnet ditt, på tross av de dystre utsiktene. Gutten er hjemme igjen, trygt tatt omkring av farens hender.

Jeg tenkte da jeg så det: Her er det en som er tilbake i sitt rette element. Han er der han hele tiden skulle ha vært! Selv da han var lengst unna var det ingen tvil: Det var her han egenlig skulle ha vært. Her er han i sitt rette element. Far og sønn hører sammen.

Det var sikkert tørsten etter frihet og uavhengighet som ble så forlokkende for gutten. Ordet frihet har en klang som trollbinder oss mennesker. Er det ikke frihet vi ønsker oss mest mulig av? Regler og bånd assosierer vi helst med noe herk.

Kanskje har vi heller aldri vært så fri og uavhengig som vi er i dag, i 2008. Vi kan elske den vi vil, når vi vil. Det står ingen gapestokk og venter på oss, som i gamle dager. Vi kan bruke penger og eiendom slik vi vil. For noen dager siden fikk jeg et brev i postkassen. Det var noen som reklamerte med noe de kalte ”frihetslånet.”

Bare med noen enkle tastetrykk kunne jeg få mye penger mellom hendene for å bli fri og uavhengig. De jeg leste nøyere etter, oppdaget jeg imidlertid at denne friheten hadde en bakside. Lånet hadde en effektiv rente på 20%.

Gutten på Rembrandts bilde merket også at friheten hadde en bakside. Dess større friheten ble, dess større ble også omkostningene med den. Han ble aldri kvitt lengselen etter far! Gutten erfarte at når friheten ble uten grenser ble han plutselig slave under den. Det var bare når han var i sitt rette element at han kan være fri. Frihet uten grenser var forlokkende bare før det var prøvd ut.

De fleste av oss tror jeg har erfaringer med at en trenger bånd for å være fri. Avhengigheten er nødvendig for å være uavhengig. Og likevel tar jeg meg stadig i å gjøre som sønnen i Rembrandts bilde: Å være underveis og inn i prosjekter der Han som er min skaper og frelser ikke har fått noen plass.

Jeg er tilbake, i St. Petersburg, ansikt til ansikt med Rembrandts mesterverk. Og det lærer meg: Fri er jeg først når jeg er bundet til Gud. For det er da jeg er i mitt rette element.

Foran denne dagens mange valg og utfordringer kan vi bruke denne bønnen fra salme 119, 176, som også er ordet for dagen i dag: ”Herre, Jeg har gått meg vill som en bortkommen sau. Let etter meg.”

Skriv e-post til Nils Åge Aune

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører Sangkoret Divisi synge ”Som når et barn kommer hjem om kvelden”.

Andakt 03.06.08 ved Nils Åge Aune