Hvordan skal en kristen være?

Det handler strengt tatt om hvor jeg kanaliserer min lidenskap og at jeg i Jesus Kristus kan ta fram et nytt blankt ark, sier Hanne Elstrøm.

 

Hanne Elstrøm
Foto: Privat til NRK-bruk.

Det fines øyeblikk i livet som krever et blankt ark.

På det arket tegner du en tydelig strek vertikalt så du får to kolonner. Den ene får overskriften ”positivt” – den andre ”negativt”. Så setter du deg ned og møysommelig fyller ut kolonene og kommer frem til en form for sluttsum som gir deg evnen til å ta et valg i en gitt situasjon.

Paulus setter i Galaterbrevet 5, 16-26 opp to kolonner. Overskriften er hvordan jeg lever livet mitt/eller hvordan vil jeg leve livet mitt… Den ene kolonnen bærer navnet ”kjøttet” og er negativ. Der er listen som følger: hor, umoral, utskeielser, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendeskap, strid, sjalusi - ikke skru av nå! Det kommer mer!! - sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelse, misunnelse fyll, festing …og mer av samme slag, sier Paulus… Jeg har ikke plass til mer av samme slag på mitt ark så hva Paulus hadde videre på sin liste tørr jeg ikke tenke på…

Men! Så kommer livets lyse side…. Den bærer navnet ”Åndens frukt” og går som følger:

Kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse.

Det var vel langt færre egentlig……men de var veldig gode…de var vel i grunnen så gode at når jeg ser disse kolonnene ved siden av hverandre så kan jeg se at ved å ha Åndens frukt så veier det godt opp for alt dette andre.

Men hvor lenge var Adam i paradis! Så enkelt er det jo ikke!

Paulus påpeker at her er det to sider som ligger i konstant strid…og vi er ikke i stand til å gjøre det vi egentlig vil… det gode.

Jaha, tenker jeg da i mitt stille sinn. Dette var jo nedslående lesning.

Og det blir ikke bedre mot slutten heller. ”De som hører Kristus til, har korsfestet sitt kjøtt og blod sammen med lidenskapene og lystene.”, sier Paulus..

Det synes jeg korresponderer dårlig med evangeliet om glede!

Men det er nå det gjelder å ikke miste motet, klore seg fast og prøve å se hvilke kort vi har på hånden.

Det er absolutt ingenting av det Paulus ramser opp som Åndens frukt, som ikke innebærer lidenskap i bøtter og spann. Det finnes ikke kjærlighet uten lidenskap. Du kan ikke vise godhet, trofasthet og ydmykhet heller uten å være lidenskapelig opptatt av det.

Så da handler det strengt tatt om hvor jeg kanaliserer min lidenskap og at jeg i Jesus Kristus kan ta fram et nytt blankt ark og med liv og lyst leve og vandre i Ånden og sanke av den frukten som hører Ånden til.

Kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofast, ydmykhet og selvbeherskelse….

Skriv e-post til Hanne Elstrøm her.

* * * *

Vi hører Kjetil Saunes synge ”Han tek ikkje glansen av livet”.

  Andakt onsdag 13/9.