NRK Meny
Normal

Hva er Guds rike likt

Det vi ikke kan sanse og forstå, velger mange å tro ikke finnes, sier Ola Smeplass. I Bibelen kalles denne virkeligheten Guds rike.

Øye
Foto: www.colourbox.com

God morgen.

For noen år siden kom en film som ble svært populær. Matrix het den. Historien utspilte seg i to parallelle verdener. Spørsmålet som gikk igjen var om virkeligheten de medvirkende så var virkeligheten, eller om den egentlig var et helt annet sted. I en annen verden, eller virkelighet.

Mange andre bøker og filmer har beveget seg i det samme landskapet. Våre 5 kroppslige sanser oppfatter en verden, og det er lett å tro at dette er alt som finnes. Det vi ikke kan sanse eller forstå, velger mange å tro ikke finnes.

I Bibelen brukes et uttrykk som forteller oss at det er en virkelighet utenfor det vi kan sanse. Guds rike kalles det. Jesus bruker begrepet ofte. Guds rike er kommet nær, sier han. Han oppfordrer oss til å først søke Guds rike. Og løftet han følger opp med er at vi skal få alt dette andre i tillegg. Det vil si det vi kan sanse, det vi kjenner behov for, slik som klær og mat og annet vi bruker tid, penger og bekymringer på å skaffe oss. Paulus sier at Guds rike består ikke i ord, men i kraft, og at at Guds rike ikke består i mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i Den hellige ånd.

Under sitt siste måltid sammen med disiplene på skjærtorsdag sa Jesus at han aldri mer skulle drikke av vintreets frukt før den dagen han drikker den ny i Guds rike. Det vil si på den andre siden av døden. Jesus minner oss også på at Guds rike ikke er bare noe som skal komme. Det er noe vi kan ta imot her og nå: I dåpen hører vi Jesus si at ”den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det”.

I Lukasevangeliets 13. kapittel leser vi:

18 Så sa han: «Hva er Guds rike likt? Hva skal jeg sammenligne det med?
19 Det er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i hagen sin. Det vokste og ble til et tre, og himmelens fugler bygde rede i grenene på det.»
20 Igjen sa han: «Hva skal jeg sammenligne Guds rike med?

Jesus beskriver Guds rike ved hjelp av noe vi kan se og oppleve. Sennepsfrøet. Bitte lite, men fordi en mann trodde på det og la det i jorden ble det til noe stort. Å så et frø er et trosprosjekt. Vi sår fordi vi tror at frøet kan bli noe helt annet når det kommer i jorden og får næring og vann, lys og varme. Vi har også erfart at når våren kommer, våkner det som tilsynelatende er dødt til live og gir oss liv og glede.

Guds rike er som et frø - et trosprosjekt. Vi kan ikke reise dit med returbillett på turistklasse og undersøke om det er et sted der vi kan tenke oss å tilbringe evigheten. Men på samme måte som alle som tror på frøets kraft og legger det i jorden, kan vi la ordene fra Jesus spire i oss, gi oss tro og håp, og en dag vise oss Guds rike i all sin prakt. På samme måte som når våren som kommer ut av vinteren.