NRK Meny
Normal

Herren er én

Hvor har du dine røtter? Det å ha tilhørighet er viktig. Ikke for å sette opp grenser, men for å skape fellesskap, sier Hilde Anette Løvenskioldd Kvam.

Hilde Anette Løvenskiold Kvam.
Foto: Helge Helgheim / NRK

Teksten er fra 5. Mos 6, 4-7.

Dersom jeg spør deg: Hvem er du? Hvor hører du til? Hva ville du da svare?

Det er mange sammenhenger vi snakker om tilhørighet. Både privat, mne også i den offentlige debatt kommer tema opp.

Barns rettigheter til å vite hvem som er foreldre er et aspekt som dukker. Det gjelder både ved adopsjon, men også ved kunstig befruktning.

Slekstgranskere ser det fra en annen synsvinkel. De søker bakover for å finne sine røtter. Nysgjerrige på hvor slektene opprinnelig kommer fra.

Politiske og religiøse grupper har forsøkt å sette opp grenser for å finne ut raseteorier eller etniske retningslinjer for hvem som skal tilhøre et fellesskap eller ikke.

Det å søke å finne sin tilhørighet er bra. Det å tilhøre et felleskap betyr mye.

Men:Hvor hører du til? Hvilken sammenheng er du med i, og hvor har du dine røtter?

Det å ha tilhørighet er viktig. Ikke for å sette opp grenser, men for å skape fellesskap.

I dag har vi andaktsord i fra det gamle testamenet. Det er en gammel Trosbekjennelse som mennesker har sagt fram gjennom årtusner. Den sier noe om hvem vi tilhører og hvem vi ønsker at neste generasjon skal tilhøre:

4 Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én. 5 Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. 6 Disse ord og bud som jeg gir deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. 7 Du skal gjenta dem for dine barn og tale om dem når du sitter hjemme og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp.

Konkret og greit anviser Bibelen oss til å bevare disse ordene i våre hjerter og gjenta dem for våre barn.

Som en skatt vi eier skal vi ta vår trosbekjennelse med oss.

Den gir oss tilhørighet og fellesskap. Den sier at Gud er sentrum for vårt fellesskap.

Ved å kunne delta i trosbekjennelsen er du med i et verdensvidt felleskap som gir deg en tilhørighet.

Bibelens Gud er ikke en som gjemmer seg bort i det fjerne, men Han er aktiv tilstede her i vår verden.

Hans kjærlighet til oss er hele utgagnspunktet for at vi kan svare med å elske han tillbake.

Vi vet det mange røster som gjerne vil ha vår tilslutning. Mange som lokker oss med allverdens lykke bare vi søker deres fellesskap. Gud har aldri lovet oss allverdens lykke. Han har ikke lovet oss en problemfri hverdag. Han har ikke lovet oss slutt på all lidelse.

Men han har lovet oss fellsskap som varer inn i evigheten. Han har lovet oss å være med oss alle dager.

Dette fellesskapet skal vi også innby nye generasjoner til ved å gjenfotelle hva Guds ord og bud er .

Du skal gjenta dem for dine barn og tale om dem når du sitter hjemme og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp.

I dette fellesskapet er det også plass for deg.

Skriv e-post til Hilde Anette Løvenskiold Kvam.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører Aase Nordmo Løvberg synge Welhavens tekst ”Ånders Herre, du skal råde”, også kjent som ”En sangers bønn”.

Andakt 20.05.08 ved Hilde Anette L. Kvam