Herliggjort ved kjærlighet

Den som vandrer i et liv ledet av Kristus, ser ferdiglagte gjerninger overalt. Gud kan ha planlagt noen møtepunkter denne dagen, sier Asbjørn Kvalbein.

Asbjørn Kvalbein
Foto: Privat bilde

Nobels fredspris ble i 1972 tildelt den sorte sangerinnen Marian Anderson, fordi hun hadde bidratt til å minske raseskillet mellom negre og hvite i USA. Hun var en periode Amerikas ambassadør til FN i New York. Ved sitt nydelige vesen, sitt sjeldne kunstnertalent og sin enorme ydmykhet vant hun en hel verdens hjerte. Den store dirigenten Arthuro Toscanini sa om Marian Anderson at «en stemme som hennes kommer bare én gang i hvert århundre».

En gang holdt hun en konsert i en mindre by i Nebraska i Amerika. Da hun kom til hotellet etter konserten, slo hun av en prat med en ung student som hadde kveldsjobb i resepsjonen. Studenten sa at hun var lei seg for at hun ikke kunne komme på konserten, for hun måtte jobbe for å finansiere studiene.

Der og da trådte Marian Anderson noen skritt tilbake, og så sang hun – uten akkompagnement – Ave Maria. Den enorme stemmen fylte resepsjonen – til glede for en fattig student. Jeg feller en tåre når jeg forteller om dette, og jeg synes Marian Anderson blir herliggjort ved sin kjærlighet og sin gavmildhet overfor en vanlig ungdom.

Derfra går tankene til Jesus. Han hadde en enestående innlevelse og kjærlighet overfor de minste i samfunnet. Hans karriere endte ikke med Nobels fredspris, men med døden på korset. Da han til og med ble sviktet av sine egne, sa han: «Nå ble Menneskesønnen herliggjort, og Gud ble herliggjort gjennom ham.» Her ligger et mysterium: En selvutslettende kjærlighet blir en peker mot Gud i en kald og egoistisk verden.

I denne sammenhengen kom Jesus med de historiske ordene: «Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre.» (Joh 13,31–35)

Her er et bud fra Jesus til oss: Elsk hverandre som Jesus har elsket oss. Kjærlighet i gode ord, i vakker sang, ved kjappe håndsrekninger, trofast tjeneste og praktisk hjelp. Jesus vil vi skal se på naboen eller dem vi treffer på, ikke som avbrytelser i en travel hverdag, men som kall og gaver.

Den som vandrer i et liv ledet av Kristus, ser ferdiglagte gjerninger overalt. Gud kan ha planlagt noen møtepunkter denne dagen. Om du ikke kan synge Ave Maria, kan du se et behov, lytte til en nedbøyd, lindre en ensomhet, lette en byrde og oppmuntre en medvandrer. Den levende og oppstandne Kristus blir herliggjort av mennesker som praktiserer det nye budet fra Jesus. Da vil noen kjenne igjen Jesu disipler, når de viser hans kjærlighet i hverdagen.

Skriv e-post til Asbjørn Kvalbein her.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører Marian Anderson i et opptak fra 1936 der hun synger Franz Schuberts ”Ave Maria”.

Andakt 18.08.08 ved Asbjørn Kvalbein