Herlige sommer

Det å leve handler ikke bare om å være underveis. Det dreier seg også om å stoppe opp, nyte å være tilstede der vi er. Akkurat nå. Å ta vare på øyeblikket, sier Per Anders Nordengen.

Per Anders Nordengen
Foto: Helge Gudmundsen / NRK

Enda er vi bare i begynnelsen av august, og selv om dagene er litt kortere enn ved midtsommer, så er det fortsatt flere uker igjen av årets høydepunkt som sommeren er for de fleste av oss. Disse ukene i livets herlige langfriminutt da alt topper seg i opplevelser vi lengtet etter mens vinteren var det kaldeste og mørkeste.

Det er få tider som fremkaller så mye godt av opplevelser og følelser som sommeren. I disse korte sommerukene kommer livet så tydelig fram, og nærheten til skaperverket gir nytt mot og mer glede. Vinden og sjøen, solskinnet og varmen,--- alt gir nye krefter.

Og på samme måte som det spirer og blomstrer i naturen rundt oss,- kjenner vi at det spirer inni i oss også. . Eksplosjonen av liv, vær, farger og varme gjør noe med oss.

Sommeren er for meg en rasteplass i livet hvor ubekymretheten og livsgleden preger hverdagen. For det å leve handler ikke bare om å være underveis. Det dreier seg også om å stoppe opp, nyte å være tilstede der vi er. Akkurat nå. Å ta vare på øyeblikket. Glede seg over og sette pris på det gode som sommeren bringer fram.

Sommeren er tiden for slumrende drømmer og halvglemte ønsker, en tid hvor forpliktelsen handler om å leve og kjenne på det gode i Guds skaperverk. Oppleve landskaper. Nyte strandblomsten.

Møte mennesker og ha tid til dem. Lytte til måkeskrik og bølge-skvulp, og la ikke-lyden fra støyende hverdager bli til levende lyd. Og mot slutten av sommeren finne ut hvor rikere og varmere vi ble i nærkontakten med skaperverket.

Gud unner oss å nyte alt som er godt. Det er jo derfor Han har skapt det og gitt oss det. I sommerens gleder ser jeg spor av en Skaper som unner oss alt som er godt. Han oppfordrer oss til å la forpliktelsene hvile for en stund. Sommeren er mulighetenes tid til å la alt det gode i skaperverket ta tak i oss og gjøre noe Gud-villet godt med oss. Det gode er en gave fra Guds hånd.

Teksten i dag er nettopp en lovprisning til skaperverket og menneskets store plass i sammenhengen. Forfatteren av den kjente Salme 8 i Bibelen bryter ut i lovsang og skriver en takkesang hvor han sier:

Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingrer, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske, siden du kommer det i hu, et menneskebarn, siden du tar deg av det?

Du gjorde ham lite ringere enn Gud og kronet ham med ære og herlighet. Du gjorde ham til herre over dine henders verk, alt la du under hans føtter:

Sauer og okser, alle sammen, ja, også de ville dyr i marken, fuglen i luften og fisken i sjøen, alt som ferdes på havets stier. Herre, vår Gud, hvor herlig ditt navn er over hele jorden!

Skriv e-post til Per Anders Nordengen her.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører "Sommarpsalm" med The Real Group.

Hør andakten 3. august.