Hater løgnaktig tale

Det som kjennetegner visdomslitteraturen i Bibelen, er at den er opptatt av hverdagslivet til folk. Hva det er som gjør at livet henger sammen, og ikke går i stykker, sier Tor Singsaas.

Tor Singsaas
Foto: NRK

Teksten er fra Ordspråkene 8, 12 – 17.

Noen er mer verd å lytte til enn andre. Vi er jo omgitt av en ordstrøm. Fra radioen, TV`n, på bussen. Av og til fanger vi opp brokker av det som er sagt rundt oss. Men så er det noe som gjør at vi stopper opp, og lytter ekstra. Det kan være måten det blir sagt på, det som blir sagt, eller noe med den som sier det.

Vi skal høre fra ei visdomsbok som er bortimot 2500 år gammel. Fra Ordspråkene i Det gamle testamente. Fra det 8. kap.

”Jeg, visdommen, har klokskap til granne, Jeg har kunnskap og gir gode råd. Frykt for Herren er å hate det onde.

Jeg hater hovmod og stolthet, og løgnaktig tale. De som søker meg, finner meg.”

Når denne stemmen bryt inn i verden, da må vi stoppe opp og lytte oppmerksomt.

Det er en som overraskende trer fram, som om han har stått bak og sett inn i verden, og så plutselig tar ordet og gir seg til kjenne. Han taler på en slik måte at en aner at her er det en som vet om og kjenner til de dype sammenhengene i livet, som kjenner understrømmene, og som var med da alt begynte å bli til ved skapelsen morgen. En som har vært i en samtale, i en slags indre dialog i Skaperen selv.

Det som kjennetegner visdomslitteraturen i Bibelen, er at den er opptatt av hverdagslivet til folk. Hva det er som gjør at livet henger sammen, og ikke går i stykker? Hva må til for at livet skal være godt for alle.

Jeg vet hvem som har skapt verden, sier visdommen, jeg vet hvordan han gjorde det, og jeg vet hvilke lover som gjelder for at livet skal være så godt som Gud ville at det skulle være. Det henger alltid en hellig duft over alt det skapte, for Gud elsker det, alt helt ned til mauren i mold.

Han presenterer seg selv; Jeg har kunnskap, og gir gode råd.

Vi skulle gjerne trenge en slik en som stadig kan hviske oss kloke ord i øret når det viktige i livet skal avgjøres.

Den som søker meg, finner meg. Det han sier er at Gud har lagt det ned i oss. Evnen til å vurdere hva som er rett og vrangt. Vi har kunnskap om godt og vondt. Vi vet når vi krysser grenser vi ikke burde krysse.

Når vi bryter disse grensene er det som vi hører at noen hvisker inni oss.

Den som hater ondskap er på Skaperens side. Som bevisst går inn og kjemper mot det som ødelegger livet mellom oss.

Som hater hovmod og stolthet. Som ikke gjøre seg selv større enn andre i egne øyne, som ikke gjøre et medmenneske lite som Gud gjorde til noe stort.

Som hater løgnaktig tale. Bygger opp tillit mellom folk.

Disse påminnelsene for hverdagslivet i dag: Stå opp mot ondskapen, sett den du møter i dag like høyt som deg selv. Snakk sant. Sånn blir det et godt liv av.

Skriv e-post til Tor Singsaas

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører "Himmelske Fader" med Sunnmøre Kristelige Mannskor.

Hør andakten 12. november 2007