Har jorden noe å juble for?

Ikke alle har råd til å delta i kjøpefesten. Gapet mellom rik og fattig på kloden ble heller ikke mindre forrige år, sier Knut Grønvik.

Andaktsholder Knut Grønvik.
Foto: Ned Alley / NRK

Teksten er hentet fra Salme 97,1-8.

«Jorden skal juble!» – står det i den flotte salmen som er dagens bibeltekst.

Jorden skal juble – men har den noen grunn til det? Vi har bak oss en høst med tydeligere tegn til global oppvarming enn noen gang. «Jorden skal juble, kyster og øyer skal glede seg,» heter det i salmen. Men hvor mye glede har kyster og øyer av flere og sterkere stormer, større springflo, mer ekstremvær? Og hvor glad blir den norske skjærgården hvis golfstrømmen snur og vannstanden stiger betydelig i havet?

Jorden skal juble – men har den – og vi – egentlig noen god grunn til det? Kanskje vi her oppe i nord, i det rikeste landet på kloden. Vi har bak oss en julehandel som har slått alle rekorder.

Men tallet på nordmenn som ikke har råd til å delta i kjøpefesten, økte dette året også. Gapet mellom rik og fattig på kloden ble heller ikke mindre forrige år. Og hvilke utsikter er det i det nye året til at jubelen vil spre seg i områder med sult og krig?

Men likevel holder salmedikteren på sitt: Jorden skal juble! Og han gir en god grunn. Grunnen er at «Herren er konge» – det er han som er herre over hele jorden – og til forskjell fra makthavere flest, bygger Gud sitt kongedømme på rettferdighet. «Rett og rettferd er hans trones grunnvoll.»

Tankegangen er altså omtrent som så: Hvis Gud fikk bestemme over både mennesker og natur, da ville verden ha all grunn til glede. For Gud, som skapte både oss og kloden vi bor på, har god greie på hvordan livet best kan leves. Så hvis alle mennesker aksepterte Herren som konge, og fulgte hans lover og påbud, da kunne virkelig jorden juble!

Problemet er bare det at de fleste av oss holder oss med andre guder, som vi heller vil adlyde. En av de vanligste er pengeguden, Mammon, som han heter i Bibelen. Der pengene får styre, øker som regel urettferdigheten. De få blir rike. De mange blir fattige. Hvis Mammon er konge – da har jorden ingen grunn til å juble.

Spesielt ikke når vi rike også har en livsstil som belaster vår klode mer enn den kan tåle. Klimakrisen er bare ett av mange symptomer på dette.

Men «Herren er konge!» – synger vi fremdeles i den gamle salmen fra Bibelen. «Alle guder må bøye seg for ham.» Dette gir oss håp. En dag skal Gud komme og opprette sitt kongedømme her i verden. Da skal rettferdigheten gjenopprettes, og alt vi har ødelagt skal repareres.

Det er begynnelsen på dette vi har feiret nå i jula. Da Jesus ble født, var han kongesønnen som fikk den mektige Herodes til å skjelve. For Jesus kom med en annen slags makt. Med Jesus kom Guds rike nær. Der hersker fred og rettferdighet. Folk som møtte ham fikk en forsmak på hvordan en god og rettferdig verden kan være. Rundt Jesus var det grunn til jubel. Og derfor kan både jorden og vi som bor her, starte dette året med glede og håp.

Skriv e-post til Knut Grønvik her.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører Nidarosdomens Guttekor synge ”Gjør døren høy”.

Hør andakten 4/1.