Har du noen bekymringer?

Å leve som en kristen er ikke å slippe unna denne verdens ondskap, men det er å stå i en kamp for det gode, hvor vi skal få lov å tro at Jesus er med oss, sier Hilde Anette Løvenskiold Kvam.

Hilde Anette Løvenskiold Kvam.
Foto: Helge Helgheim / NRK

Teksten er hentet fra 1. Pet. 5, 7 -11.

Vet du at 99% av alle bekymringene våre blir aldri noe av. Det tror jeg er en påstand som stemmer for veldig mange av oss. Det er blitt en vane å bekymre seg. Eller slik en dame sa det: Ta ikke sorgene på forskudd, for da kommer de to ganger!

Mange ting i livet kan virkelig gå galt. Foreløpig har ingen overlevd.

Slik kunne jeg litt flåsete fortsatt. Men spøk til side. Mange bekymrer seg unødig. Men det er ingen ønskesituasjon. Ofte er det erfaringer fra livet som har bidratt til denne innstillingen. Gradvis går en inn i et slikt tankemønster. Mange har erfaringer fra lidelser og vanskeligheter av ulike slik.

Bibelen lar oss ikke leve uten å si sannheten. Her pakkes ikke realitetene inn.

I 1. Peters brev står det: Vær nøkterne og våk! Deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke. Stå han imot, faste i troen. Dere vet jo at deres brødre rundt om i verden må gjennomgå de samme lidelser, en kort stund må dere nok lide, men all nådes Gud, som ved Kristus har kalt dere til sin evige herlighet, han skal utruste dere, gi dere kraft og styrke og stille dere på fast grunn. Makten er hans i all evighet. Amen.

Her er rene ord for penga.

Det er ingen idyllisk situasjon vi får beskrevet. Djevelen som en brølende løve, får vel oss mer til å tenke på fantasibøker og filmer enn vårt daglige liv.

Men jeg er redd Peter har rett. Livet er også for oss en kamp mellom det gode og det onde. Lidelser er noe vi må regne med.

Men, det er et stort men. Rett før Peter skriver dette sier han: Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.

Vi har en som har omsorg for oss. Vi har en som er med i kampen, i smerten, i lidelsen, i lengselen. Det er Jesus. Peter visste av erfaring at det er sant.

Han levde på ingen måte noe lett liv. Peter opplevde at mange bekymringer ble til virkelighet. Han opplevde lidelser og forfølgelse. Men i det livet var Jesus med han. På samme måte kan Jesus gå med oss i våre liv. I alt det vi måtte møte.

Å leve som en kristen er ikke å slippe unna denne verdens ondskap, men det er å stå i en kamp for det gode, hvor vi skal få lov å tro at Jesus er med oss, og hvor vi kan få lov å ta på alvor det Peter sier til oss:

Kast alle bekymringer på ham, for han har omsorg for dere.

Skriv e-post til Hilde Anette Løvenskiold Kvam.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører Oslo Gospel Choir under ledelse av Tore W. Aas syng esalmen ”Velt alle dine veie”.

Hør andakten 17. september