NRK Meny
Normal

Håp og frimodighet

Jesus Kristus gir oss et håp som er knyttet til hans kjærlighet og godhet. Uansett hvordan du har det, så er han der, sier Helga Haugland Byfuglien.

Helga Haugland Byfuglien
Foto: Privat bilde

Siden vi har slikt håp, går vi frem med stor frimodighet.

Ser vi oss rundt, så er det mye som kan ta fra oss livsmot, frimodighet og håp. Ensomhet og familiekriser og store personlige belastninger synes å være veldig utbredt. Følelsen av å komme til kort, opplevelsen av å ikke strekke til eller svare på andres forventninger – den er tung å bære. Erfaringer av ikke å være god nok eller ha dårlig samvittighet for gjort eller sagt – den er svær å dra med seg, inn i fremtiden.

Personlig sorg eller nederlag gjør at noen dager er ekstra tunge. Det er mange som kjenner det tett på sine egne liv. Noen dager er det deg eller meg som ikke orker å løfte blikket og møte lyset fra den nye dagen. Der finnes knapt noe menneske som ikke har kjent hva dette handler om. Skyggene fra fortiden mørklegger fremtiden. Tap gjør oss triste. Og uroen for det ukjente der foran, skaper angst.

Siden vi har slikt håp – går vi frem med stor frimodighet – det er paulus som skriver det i 2. Korinterbrev, i 3. kapitel.

Kjernen i vår kristne tro er at det er alltid er en som venter på oss med åpne armer – der er en som alltid deler vår smerte. Det er alltid tilgivelse å få og alltid mulig å legge fra seg det som gikk galt.

Kjernen i troen er at vi aldri er helt alene, selv om kjenner det slik. Det er heller aldri er noe som er for svart til at tilgivelsen ikke gjelder. Aldri er noe så håpløst at det ikke går an å få starte på nytt igjen.

Det er troens alltid og aldri.

Det merkelige er at vi trenger å høre det, igjen og igjen. For det glipper så lett – enten fordi vi blir i tvil om det er sant eller vi lar det gli bort i glemsel eller likegyldighet. Enten vi tenker at det vi har gjort eller forsømt, er for store nederlag, eller vi får den tanken at vi ikke har bruk for tilgivelsen.

Håpet som Jesus Kristus gir oss, er knyttet til hans kjærlighet og godhet som er uten grenser – det gir håp om at uansett hvordan du har det, så er han der. Uavhengig av hvordan du og jeg vurderer våre egne liv – så er hans kjærlighet større enn våre nederlag.

Håpet som Kristus gir oss, grunner seg i hans tilgivelse som reiser oss opp, selv om vi tenker eller opplever at andre setter oss lavt.

For vi stoler på at vi er elsket av Gud uansett og får starte på ny hver morgen. Å være en Jesu etterfølger er ikke å være feilfri eller uten nederlag – men å stole på han er nær. Vi kan bruke seg selv i tjeneste for våre medmennesker. For vi trenger hverandre og er skapt til å være medmennesker som bærer hverandres byrder. Fordi det er vår tro og vårt håp, kan vi også gå frem med stor frimodighet.

Skriv e-post til Helga Haugland Byfuglien.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører Kristina Jølstad Moi synge ”Mitt håp".
Hør andakten 16. oktober 2007.