Han gjør meg sterk

Å skaffe penger krever tid. Snart har vi ikke tid tilbake, ikke for hverandre, ikke for barna, ikke for andre som trenger oss. Og vi mister det mest verdifulle midt i all velstand, sier Geir Harald Johannessen.

Geir Harald Johannessen
Foto: Privat bilde

Teksten er hentet fra Fil. 4, 10–14.

Om Frans av Assisi og ordensbrødrene hans ble det sagt at «de hadde intet, men eide likevel alt.»

Om oss i vår tid og vår kultur er det sagt at «Vi hadde alt, – og det var alt vi hadde.»

Frans og brødrene hadde solgt alt og levde så enkelt som det går an. Men verden lå åpen foran dem.

Vi i dagens Europa har lenge levd etter omtrent det motsatte av idealene fra Assisi. Lyk-kelig var den som fikk seg det digreste huset, den sprekeste bilen, de stiligste møblene.

Men jag etter luksus koster penger. Å skaffe penger krever tid. Snart har vi ikke tid tilbake, ikke for hverandre, ikke for barna, ikke for andre som trenger oss. Og plutselig mister vi det mest verdifulle midt i all velstanden vår. Vi mister fotfestet i det gode livet der den ekte kjærligheten rår. «Vi hadde alt – og det var alt vi hadde.»

Så kanskje er det på tide å blankpusse det mest verdifulle vi mennesker har fått i gave: nemlig retten til å leve nær Gud.

Paulus hadde noen gode venner i Filippi i gresk Makedonia. De hjalp ham en gang da han ingenting hadde.

I brevet til Filippi-menigheten, takker han etterpå for gaven: Det gleder meg stort i Her-ren at deres omsorg for meg nå skyter nye skudd, skriver han, - at dere sto sammen med meg da jeg var i nød.

Og så fortsetter Paulus med å peke på hva det er som holder ham oppe under alle for-hold.

Det er ikke å ha så forferdelig mye. Det som holder oppe, er å få leve i nærkontakt med han som oppfant oss og bryr seg om oss: -- Jeg vet hva det er å ha det trangt, og hva det er å ha overflod. Jeg er innviet i alt, å være mett og å være sulten, å ha overflod og å lide nød. Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.

Store ord, kanskje. Særlig for oss som knapt vet hva sult og nød er.

Men poenget hans er at Jesus har gitt oss rett til å leve nær den urkraft i tilværelsen som alt godt kommer fra.

Og når vi oppdager kjærligheten som øses over oss fra han som oppfant oss, i mat og klær, i solskinn og fuglesang, - og i en evig framtid skapt av et kors og en tom grav, - da får vi fotfeste igjen i det gode livet.

Da får vi fotfeste i kjærligheten som kommer fra Gud. For da ser vi plutselig hvor trygt det er å bruke mer tid og flere ressurser på nærhet og nødhjelp, på misjon og medmen-nesker, enn det er å jage etter lyst og luksus.

Når Guds godhet bærer oss i tid og evighet, da går det an å hjelpe andre selv om vi også taper litt penger på det. For i Jesus Kristus eier vi likevel alt.

Skriv e-post til Geir Harald Johannessen her.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører ”Takk gode Gud for alle ting” som Marit Carlsen framførte - en sang av Frans av Assisi.
Hør andakten 14/9.