NRK Meny
Normal

Gudstjeneste fra Saltdal kirke

Saltdal kirke er en langkirke bygd i tre (1862) med rundt 550 sitteplasser. På en av veggene henger en gammel altertavle fra 1756 som viser motiv fra ”Innstiftelsen av nattverden”.

Saltdal kirke
Foto: Otto og Mechtild Reuber

Gudstjeneste fra Saltdal kirke, Nordland.

3. s. e. pinse: Luk. 14, 15-24. Prekenen kapellan Sven Becker. Kantor Knut Harald Rydning. Norsk Salmebok: 299. 272. 537. 611. 479.

Knut-Harald Rydning
Foto: Helge Helgheim / NRK

Chorus Novus - dir. kantor Knut Harald Rydning.

Koret åpner gudstjenesten med å synge ”Laudate”. Til slutt synger koret "Gloria" - begge er komponert av Knut Nystedt.

Salmene er i samme rekkefølge som overfor: 
Nå la oss takke Gud, Hellig, hellig, hellig, Guds kirkes grunnvoll ene, Vi syng med takk og glede, Deg å få skode

Tekstleser er Harry Edvardsen.

Teknisk ansvarlige er Nils Mortensen og Remy Samuelsen, mens Helge Helgheim er produsent.

Hør gudstjenesten fra Saltdal kirke 17. juni.

Om kirken

Saltdal kirke er en langkirke bygd i tre i 1862, og den er senere påbygd. Den har rundt 550 sitteplasser.

Altertavlen heter ”Krusifiks” og er laget av Nilsskog. På en av veggene henger det også en gammel altertavle fra 1756 som viser motiv fra ”Innstiftelsen av nattverden”. Det er to glassmalerier som viser kors med due.

De to kirkeklokkene er fra 1876 og er laget av Bochumer Verein Gusstahlfabrik i Tyskland.

Kirken har ellers mye gammelt inventar og utstyr. Dåpsfat, kanne, og lysestake i kobber fra 1657. Messehagler fra 1710 og to gamle bibler fra henholdsvis 1575 og 1891.

Om lag 3700 mennesker sokner til menigheten.

Om kommunen

Saltdal er en innlandskommune 90 km sørøst for Bodø, innerst i Saltenfjorden, like nord for Polarsirkelen. Administrasjons- og handelssentrum er Rognan, et handelssenter i en særegen stil i et opplevelsesrikt miljø.

Saltdal kommune strekker seg fra fjord til fjell. Foruten Rognan finner vi tettstedet Røkland 15 km lenger sør. Både E6 og Rv 77 går gjennom kommunen. Nordlandsbanen stopper på Lønsdal, Røkland og Rognan.

Det vernede området utgjør mer enn halvparten av kommunearealet på 2.213 kvadratkilometer. I Bodø ligger nærmeste lufthavn og hurtigruteanløp.

Opplysningene er hentet fra Norsk kirkeleksikon og Saltdal kommunes hjemmesider.