Guds stemme

Gud taler til oss gjennom Bibelen, i kirken og andre trosfellesskap. Også gjennom mennesker, erfaring og kunst møter vi Gud, sier Carl Petter Opsahl.

Carl Petter Opsahl
Foto: Marion Klaseie / NRK

Jeg husker første gang jeg hørte guds stemme. Mørk og raspete, varm, kjærlig. En stemme som kjente smerten, og som nettopp derfor kunne bære håpet. Så hørte jeg trompeten gnistre av lys, i en livsbejaende og livsbekreftende tone.

Jeg var fem-seks år og hørte Louis Armstrong, ”On the Sunny Side of the Street.” Selvfølgelig visste jeg at Louis Armstrong ikke var Gud, men jeg tenkte at sånn måtte guds stemme høres ut, en stemme som gir mot og livsglede. En stemme som kan trøste og gi håp, trenge gjennom mørke og finne glimt av lys.

Siden har jeg ofte hørt Guds stemme i musikk, i alle slags typer musikk, også i brusende orgel, sped barnesang og svingende dansemusikk.

Guds stemme tenker jeg er en stemme som rører ved oss, en stemme som gir ny erkjennelse og innsikt, som holder oss oppe når vi har det vanskelig, gir oss mot og livsglede i mørke stunder. Det kan være en stemme som forandrer livet vårt, gjør at vi går skritt i en retning vi ikke hadde tenkt oss. Gud taler til oss gjennom Bibelen, i kirken og andre trosfellesskap der ordet blir forkynt. Men gud kan tale til oss på andre måter også, for eksempel gjennom mennesker vi møter, i samtaler, gjennom erfaring og gjennom kunst, for eksempel musikk.

I kirken formes vår tro av forkynnelsen og av kirkens lære. Det er viktige impulser for vårt trosliv, men det er ikke sikkert det er en intellektuell og dogmebasert tro som bærer oss gjennom de største motgangene i livet vårt.

Kanskje går det an å snakke om en hverdagstro, en tro som er nærmere våre egne erfaringer. En hverdagstro der vi henter næring der vi finner den. En slags barnetro som har utviklet seg med voksenlivets erfaringer. Jeg tror det i bunn og grunn er denne troen vi lever etter og overlever på.

Jeg har studert teologi i mange år og lest hyllemeter med bøker. Og jeg har funnet masse inspirasjon i det. Men hvis jeg tenker etter hva som virkelig har gitt meg mot til å leve og tro, så er det ikke så mange teologiske bøker jeg kommer på.

Men mye musikk. Bibelens største låtskriver, David, forteller i mange av sine sanger hvordan Gud taler til oss gjennom musikk, som i den kjente Salme 40:

Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Kanskje det er denne sangen Louis Armstrong hadde i sitt hjerte, som han sang og spilte på stadig nye måter?

Skriv e-post til Carl Petter Opsahl her

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører Louis Armstrong framføre ”On the sunny side of the street”.

Andakt 29.09.08 ved Carl Petter Opsahl