NRK Meny
Normal

Grip det evige livet

– ”Spenningens land” er tittelen på boka Eivind Berggrav skrev om sine opplevelser som biskop i Nord-Norge i 30-årene.

Sokneprest Stein Oltedal med eit dåpsbarn i Førde kyrkje.
Foto: Steinar Sommerset

Ei av historiene handler om et dåpsbarn: I ei fjellbygd sør i Nordland er dåpsbarnet godt over gjennomsnittsalder. For at babyen ikke skal bli for urolig, gjør biskopen et lurt grep: Han tar av seg gullkorset, og låner det til den lille gutten. Barnet sitter hos mora med korset i handa, - og lar seg fjetre av det blanke metallet.

Men det skjer noe Berggrav antakelig ikke hadde tenkt på forhånd. Barnet fra meget enkle kår - med gullkorset i handa - blir en preken for ham – et bilde han bærer med seg. Et talende øyeblikk.

Vi møter en bibeltekst i dag som også handler om å gripe tak: Paulus oppfordrer sin gode venn Timoteus til å gripe det viktigste i livet: Vi leser fra Paulus sitt første brev til Timoteus:

Men du, Guds menneske, jag etter rettferdighet, gudsfrykt, tro,
kjærlighet, utholdenhet og ydmykhet.

Strid troens gode strid og grip det evige liv som du er kalt til, det som du bekjente deg til da du bar fram den gode bekjennelsen for mange vitner. For Guds ansikt, han som gir alle ting liv, og for Kristus Jesus, han som vitnet og bar fram den gode bekjennelsen for Pontius Pilatus, pålegger jeg deg: 14 Ta vare på oppdraget og hold det rent, så du ikke kan anklages for noe, helt til vår Herre Jesus Kristus kommer. 15 Det skal han la oss oppleve når tiden er inne, han, den salige og eneste hersker, kongenes konge og herrenes herre, den eneste som er udødelig, som bor i et lys dit ingen kan komme,
han som intet menneske har sett og ingen kan se.

Ham tilhører ære og evig makt! Amen.

Korset, frelsens merke, livets merke, håpets merke, - i en barnehånd. Det var det den voksne så. Grip det evige liv som du er kalt til. Det vi alle er invitert til. Det som ingen gjør seg fortjent til – men som alle kan få. For ingen ting. Det viktigste i livet.

Det er noen ting som blir velsignet klart når det er barn involvert. Det blir innlysende, enkelt. Slik er det for et lite barn.Slik er det om du er voksen også: Det kommer ikke an på hva du kan forstå eller forklare, - her kommer det bare an på én ting: Det er Gud som gir deg det evige livet. Gjør som dåpsbarnet: grip livets merke - og hold fast!