Gode fellesskap

Det er Gud som holder sammen fellesskapet. Han ønsker å møte oss som de mennesker vi er, uten forstillelse, uten masker. Det åpner også opp for et ekte møte mellom mennesker, hvis vi tør, sier Bjørg Kjersti Myren.

Bjørg Kjersti Hanssen Myren.
Foto: Helge Helgheim / NRK

Teksten er fra Apgj. 4, 31-37.

Fellesskap er viktig for oss mennesker. Vi trenger noen å høre sammen med, enten det er familie eller venner. Gode fellesskap er viktig for oss, både som enkeltmennesker og som samfunn.

Kristen tro handler på mange måter nettopp om fellesskap. Fellesskap med Gud, og mennesker i mellom. I apostlenes gjerninger fortelles det om de aller første kristne at de var ”ett i hjerte og sinn.” Det er et veldig sterkt uttrykk.

Mange opplever det heller slik i dag at det er uenighet, splittelser og konflikter som preger bildet. Og også at blant de første kristne var det uenighet. Likevel disse sterke ordene – ett i hjerte og sinn.

Det handler om ei tilhørighet som går dypere enn det vi kan se med øyet. Livsfellesskap med han som sa ”jeg er vintreet, dere er grenene.” Vi aner denne dype tilhørighet når nattverdbrødet blir lagt i ei åpen hand, eller når vannet øses over det lille barnet som bæres til dåpen, og korsmerket tegnes.

Et fellesskap mellom mennesker som tror, er så mye meir enn et interesse- eller meiningsfellesskap. Det bygger ikke på en eller annen fellesnevner som vi selv har bestemt, og velger hverandre ut fra. Det er Gud som holder sammen dette fellesskapet. Han ønsker å møte oss som de mennesker vi er, uten forstillelse, uten masker. Det åpner også opp for et ekte møte mellom mennesker, hvis vi tør. Vi er en del av et fellesskap som bærer nettopp forsoningens tegn.

Et fellesskap av mennesker som tror – det handler om de nære og direkte møtene, men også om et grensesprengende fellesskap som knytter sammen mennesker over hele verden, på tvers av landegrenser, språk og kultur.

En tekst fra den keltiske fromhetstradisjonen sier oss noe om denne nærhet og sammenheng i tilværelsen. Ordene formidler et Kristusnærvær som følger oss gjennom alle dagens timer, og som vi også kan møte i et anna menneske:

Kristus bak meg og foran meg
Kristus under meg og over meg
Kristus med meg og i meg
Kristus omkring meg og nær meg
Kristus til høyre og til venstre
Kristus når jeg står opp om morgenen
Kristus når jeg legger meg om kvelden
Kristus i hvert hjerte som tenker på meg
Kristus i hver munn som taler om meg
Kristus i hvert øye som ser meg
Kristus i hvert øre som hører meg
Jeg står opp i dag gjennom kraften i den hellige trefoldighet
gjennom troen på treenigheten
gjennom tilliten til enheten
hos himmelens og jordens Skaper.

Skriv e-post til Bjørg Kjersti Myren

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører Máire Brennan med Be thou my vision på irsk/gælisk.

Hør andakten 18. april 2008