Hopp til innhold

Gave og oppgave

Et samliv bygger på gjensidighet – fordi de to er avhengige av hverandre. En pluss en er i et ekteskap ikke to, men tre, sier Helga Haugland Byfuglien.

Helga Haugland Byfuglien
Foto: Privat bilde

Ekteskapet - en gave og en oppgave. Denne svært hverdagslige setningen var tittelen på en bok jeg leste som nygift student med gode forventninger til ekteskapet. Jeg syntes det hørtes så utrolig nøkternt ut!

Siden har livet lært meg, gjennom mange samtaler og egne erfaringer, at det er en ganske god beskrivelse av hva et samliv er.

Det er flotte og glade dager, men det er også slitsomme og krevende tak. Det er opplevelse av intimitet og nærhet, men også avstand og kulde.

Samliv kan gi de største og beste opplevelser av fortrolighet og bekreftelse. Det gir trygghet og fotfeste, også når livet bryter på dypt vann. Kjærlighet og glede kan utfolde seg i gode rammer som også bærer i livets trivialiteter.

Samliv kan imidlertid også gi de største nederlag, for det som startet så bra kjølnet og ble borte. Samliv og ekteskap kan bli arena for undertrykkelse og krenkelser, med svik og tap av verdighet.

Mange har erfaringer fra samliv som ikke hadde mulighet for å vare ved – med de store belastninger det gav for både voksne og barn.

Antallet samlivsbrudd, både ekteskap, samboerskap og partnerskap forteller at selv der forventningene og viljen til å leve sammen er stor, så er ikke samliv statisk. Det endres gjennom tid på en måte som gjør at det kreves både vilje, innsats og kjærlighet for å ta vare på og utvikle det gode parforholdet. Det finnes ikke noen enkel fasit på hva som skal til for det gode samlivet. Det finnes heller ikke noen forklaring på hvorfor brudd iblant synes uunngåelig.

Ekteskap og samliv omhandles mange steder i Bibelen – dagens bibelord er i Efeserbrevet kap.5 – der står der om ektepar: Underordne dere under hverandre – i ærefrykt for Kristus…

Det kan høres veldig ydmykt og livsfjernt ut. Jeg lurere på om det ikke handler om dette: I ethvert parforhold må vi både gi og ta. Vi må ta hensyn til hverandre, se hverandre og utvise hverandre respekt.

Et samliv bygger på gjensidighet – fordi de to er avhengige av hverandre. En pluss en er i et ekteskap ikke to, men tre: Samlivet som skal vare må gi rom for de to partene, og samtidig må fellesskapet med alt det innebærer, også næres og gis tid. Å gi den andre rom og samtidig melde sine egne behov, det gir den beste grobunn for å utvikle og glede seg i det gode samlivet.

Kanskje det er det Paulus mener – og så se på seg som en gave, Guds gave til hverandre, den tid vi lever på jorden. Og da blir det kanskje en god beskrivelse - ekteskapet – samlivet – er en gave og en oppgave

Skriv e-post til Helga Haugland Byfuglien.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører Bjørn Eidsvåg synge sin egen sang ”Du og eg” fra 1992.

Hør andakten 19. oktober 2007.

Skog