Fridalen i Bergen

Fridalen kirke ble bygd i 1937, men fikk et tilbygg på 1980-tallet. I dag framstår kirken nesten som en sjømannskirke med sine lyse og vennlige kirkerom.

Fridalen kirke
Foto: Bergen kommune

Åpen himmel - tre ganger i Fridalen kirke i Bergen

Signe Margrethe Sandberg
Foto: Helge Helgheim / NRK

Åpen himmel vil i tre søndager nå i januar besøke Fridalen kirke i Bergen, 13., 20. og 27 desember, den siste gudstjenesten står babysang i fokus.

Sokneprest Signe Sandberg er sammen med de andre ansatte i menighten opptatt av at menigheten skal ha tilbud til alle - både store og små i menighten.

Dette kommer til uttrykk i de tre gudstjenestene fra Fridalen kirke - med barnegudstjeneste, babysang og tilbyd for unge og voksne.

***************************************************************

13. januar i NRK1:

Barnegudstjeneste
- Når folk vet at alt vi lever av har vi fått av Gud, og når vi lever som søsken i Guds familie, ja da kan gode ting skje.

Signe Sandberg med dåpsbarn
Foto: NRK

Det sier sokneprest Signe Sandberg i Fridalen kirke i Bergen og inviterer til barnegudstjeneste der barna har fått en sentral plass.

Barnas sang vil varme og inspirere. To barnekor vil delta, Fridalen kirkes barnekor og Årstad kirkes barnekor. De dirigeres av Silje Strand Blichfeldt. Kantor Knut Christian Jansson er musikalsk ansvarlig og spiller både orgel og klaver.

At barnekor fra to kirker deltar i en og samme gudstjeneste er ikke overraskende.

Fridalen kirkes barnekor og Årstad kirkes barnekor
Foto: NRK

Fridalen og Årstad menigheter er nesten som én menighet å regne. De har felles sokneprest og opplever i hverdagen et svært tett samarbeid der arbeidet med barna står veldig sentralt.

Fridalen kirke ble bygget i 1937, men fikk et tilbygg på 1980-tallet. I dag fremstår kirken som en god arbeidskirke, nesten som en sjømannskirke med sine praktiske løsninger og sitt lyse og vennlige kirkerom.

***************************************************************

20. januar NRK2:

Spirekraft
- Guds rike kan samanliknast med veksten til et lite korn. Det handler om spirekraft.

Bjarte Nese
Foto: NRK

Kapellan Bjarte Nese inviterer til gudstjeneste i Fridalen kirke i Bergen på selveste Såmannssøndag. En søndag i kirkeåret som setter fokus på Guds ord og Guds rike. Selv om gudstjenesten feires i Fridalen kirke er det et nært samarbeid med en annen kirke, Årstad kirke.

Disse to menighetene er nesten å regne som én menighet med felles sokneprest.

Årstad kirkekor
Foto: NRK

Derfor er det helt naturlig at det er Årstad kirkekor som synger under gudstjenesten og dirigeres av kantor Knut Christian Jansson. Ellers deltar også kantor Eli-Johanne Rønnekleiv.

Fridalen kirke ble bygget i 1937, men fikk et tilbygg på 1980-tallet. I dag fremstår kirken som en god arbeidskirke, nesten som en sjømannskirke med sine praktiske løsninger og sitt lyse vennlige kirkerom.

Når kapellan Bjarte Nese skal preke denne såmannssøndagen er han opptatt av at Gud har sendt sitt ord til menneskene, og når det blir sådd vokser det som et såkorn.

Ordet er i en sum Jesus som gav sitt liv, og i dette ordet ligger det en spirekraft og livskraft som betyr frelse.

**********************************************************

27. januar NRK1:

Babysang
- Det blikket en mor møter sin baby med, speiler det blikket Gud har for alle barn, små og store.

Foto: NRK

Det sier sokneprest Signe Sandberg som er omgitt av mødre og babyer i Fridalen kirke. Når det Babysang i kirken er det stor glede og mange barnesanger i kirken. Det er egentlig Frelsesarméen som var først ute med dette konseptet.

De utviklet også mange av de sangene som synges. Nå er Babysang blitt vanlig i norske kirker og i andre sammenhenger. Det er første ledd i trosopplæringen for de små. Når barna får høre lyden og sangen blir de både konsentrert og fokusert.

Dessuten er det et sosialt treffsted for nybakte mødre. Å skape gode sosiale relasjoner er en viktig side ved kirkens arbeid.

Fridalen og Årstad menigheter er nesten som en , med felles sokneprest og svært tett samarbeid. Derfor er begge menighetene aktivt med i Fridalen kirke når Åpen himmel viser Babysang. De har nemlig felles Babysanggruppe som denne søndagen gir Åpen himmel en helt spesiell ramme.

Musikken er rolig og dempet slik det passer seg for små barn. Laila Kolve spiller fløyte og kantor Eli-Johanne Rønnekleiv synger. Kristin Sæbø Litlere, som til daglig er prest i Fridalen kirke, er i dag bare mamma og synger med sitt nyfødte barn på armen.

Dette er den siste av tre sendinger fra Fridalen kirke nå i januar. Kirken ble bygd i 1937, men fikk et tilbygg på 1980-tallet.

I dag framstår den som en god arbeidskirke, nesten som en sjømannskirke med sine praktiske løsninger og sitt lyse og vennlige kirkerom.