Fri til å velge

Det er når du deler med andre at livet blir til for deg. Et bærekraftig liv. Gud har skapt oss fri. Du er fri til å gå, men og fri til å komme tilbake, sier Tor Singsaas.

 

Tor Singsaas
Foto: Helge Helgheim / NRK

Her på nyåret ble jeg stoppet av en kar på gata i Trondheim som ville fortelle meg om en ny og gjennomgripende opplevelse for ham i jula. Han hadde før jul fått den innskytelsen at han skulle melde seg som frivillig medhjelper for å lage i stand det store åpne gjestebudet i Vår Frue kirke på julaften. ”I Frukjerka” som han sa, hun heter bare det på folkemålet i byen.

Han var fri mann. Kunne i grunnen gjøre det han ville, reise verden rundt for den del. Hadde og gjort mye av det. Men det ga ikke noe mer. Frihet hadde en dypere mening enn å være fri til å gjøre hva en selv ville.

Det var gripende å komme inn i ei julepynta Frukirke. Ei kirke med sterke farger og evige symboler knyttet til at livet og kjærligheten er det sterkeste. Møtte først den hellige familie ved inngangsdøra. Maria, og den store trygge Josef som står der med tømmermannsforklèet sitt.

En Josef som ikke stakk av. Og så det lille sårbare Jesusbarnet, i krybba. Gudsbarnet på jord. Han som kom med lys inn i jordens natt. Fra krybbe til kors ble hans vei på jorden. Foran i Frukjerka ei prektig barokk altertavle med Jesus på korset, som gikk i døden for vår skyld. Gud ga alt for at vi skal leve. Etter julenatt og påskemorgen finnes det ikke lenger noe gudsforlatt menneske på jorden.

I mellom disse to mektige symbolene utfoldet gjestebudet seg på julaften. I et gyldent lys, ingen krok var mørk, godt og varmt for en tynnslitt og frossen kropp, sang og musikk, latter og stille samtale. Og så god mat. Inn i dette kom min venn og opplevde en ny frihet.

Han oppdaget at frihet handler om å være bundet til noen. Han opplevde noe helt nytt ved å gi av seg selv til andre mennesker. Han fikk dobbelt tilbake. Han møtte mennesker som tok ham som han var, uten å være skeptisk eller forutinntatt, og han oppdaget noe grunnleggende som Gud har lagt inn i livet; Det er når du deler med andre at livet blir til for deg.

Et bærekraftig liv. Gud har skapt oss fri. Du er fri til å gå, men og fri til å komme tilbake. Apostelen Paulus sier i Gal. 5 : Dere, søsken, er kalt til frihet. --- Tjen hverandre i kjærlighet. For hele loven blir oppfylt i dette ene budet; Du skal elske din neste som deg selv.

  Skriv e-post til Tor Singsaas

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører Odd Nordstoga og Høgsangerne synge Petter Dass-salmen ”Om alle mine lemmer”.

Hør andakten 9. januar 2008.