Forvandlingens kraft

Hjertet er aldri vellykket. Det søker et personlig forhold til en annen. Et fellesskap som består i å gi og motta kjærlighet, sier Dag Aakre.

Dag Aakre
Foto: Per Frogner

Teksten er hentet fra Joh. 13, 31-35.

Hjertet er aldri vellykket. Hjertet ønsker ikke ære, makt eller privilegier. Det søker et personlig forhold til en annen. Et fellesskap som består i å gi og motta kjærlighet.

Han som har sagt dette heter Jean Vanier, og han vet en god del om hjerter. Den tidligere marineoffiseren har studert både teologi og filosofi, men han er mest kjent for sitt sterke engasjement for folk som faller utenfor.

Rundt ham har det vokst fram et internasjonalt nettverk der mennesker med utviklingshemning og deres hjelpere bor sammen i små fellesskap og deler alt. I en mannsalder har han levd med menn og kvinner som har blitt foraktet og avvist. De fleste kan verken lese eller skrive. Noen kan heller ikke snakke. Mange av dem har lidd ufattelig mye

Få mennesker jeg vet om har klart å virkeliggjøre fellesskap og kjærlighet så radikalt som Jean Vanier. Man når han deler sine erfaringer og forteller om dette, gjør han det på en måte som snur alt fullstendig på hodet.

Han sier at det er han selv og hans medarbeidere som opplever å bli helbredet gjennom dem som har vært skjøvet til side. Dette er en av de gode hemmelighetene Gud har lagt ned i vår verden: når vi nærmer oss de menneskene vi har skjøvet unna, blir vi forandret av dem. Det som går for å være uforstandig og svakt, det utvalgte Gud seg for å gjøre de vise og sterke til skamme.

Kjærlighet bærer forvandlingens kraft. Det er kjernen i Jesu budskap. Vi ser det i de fantastiske ordene hos Johannes der han sier: Et nytt bud gir jeg til dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre.

Den som vil ligne Jesus i verden, må virkeliggjøre kjærligheten. Kjærlighet er ikke å gjøre en masse for andre. Kjærlighet er å formidle til den andre at du er verdifull, du er enestående og det er viktig at du lever. Du er dyrebar – for familien, for fellesskapet, for kirken og for samfunnet. Spesielt er du dyrebar for Gud.

For du ble skapt av Gud, og med all din styrke og all din sårbarhet tilhører du Gud. Vi formidler denne kjærligheten ved å være til stede for hverandre. Ved å se hverandre. Ved å lytte. Ved å vise andre mennesker at de er viktige.

Hjertet er aldri vellykket. Hjertet ønsker ikke ære, makt eller privilegier. Det søker et personlig forhold til en annen. Et fellesskap som består i å gi og motta kjærlighet.

Som jeg har elsket dere skal dere elske hverandre. Kjærlighet bærer forvandlingens kraft.

Skriv e-post til Dag Aakre her.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører sangen "Kärleken är en blomma", og det er Ulla-Carin Gustafsson som synger.

Hør andakten 16. juli.