NRK Meny
Normal

Forholdet til Gud

Hellig handler om det som er opphøyet og avsondret, det som ikke stammer fra den jordiske verden, sier Per Anders Nordengen.

Per Anders Nordengen
Foto: Helge Gudmundsen / NRK

I dag har vi kommet til de 3 første bønnene i Fadervår. I går så vi på åpnings-tiltalen ”Fadervår , du som er i himmelen”, og i dag skal vi stoppe opp ved de 3 første bønnene. Det er de 3 bønnene som har med Gud og Guds ære å gjøre, - de orienterer seg mot Gud selv og hans sak; om Guds navn, Guds rike og Guds vilje,- mens de siste bønnene dreier seg om våre behov; for vi trenger daglig brød, tilgivelse og vern mot fall.

De 3 bønnene vi skal se på i dag er disse; ”La navnet ditt helliges. La rike ditt komme og La viljen din skje på jorden slik som i himmelen”.

Språk og oversettelse er ikke lett. Heller ikke å bryte gamle vaner. Det vakte derfor stor debatt da setningen ”Helliget vorde ditt navn” i oversettelsen fra 1930 for 29 år siden ble endret til ”La ditt navn holdes hellig”.

Hovedproblemet var knyttet til hvem som skulle holde Guds navn hellig. Handler det om at det er Guds ansvar eller menneskenes? I Det Gamle Testamentet ble folket advart mot å vanhellige Guds navn. Men bønnen er også et ønske om at Gud selv vil hevde sin ære og ivareta respekten for det hellige. Derfor lyder denne bønnen i den nyeste oversettelsen; ”La navnet ditt helliges”.

Hellig handler om det som er opphøyet og avsondret, det som ikke stammer fra den jordiske verden. Gud er hellig fordi Han står over denne verden. Derfor må også hans navn holdes hellig ,- omtales med respekt og ærefrykt.

”La riket ditt komme”, lyder det videre.

Guds rike er der det gode er. Der alt ødeleggende og vondt er borte. Vi ber i denne bønnen både om at Guds rike engang skal komme og om at Guds rikes krefter må komme mer og mer i våre liv og i denne verden. Vi ber om at kjærligheten skal seire over hatet, at livet skal vinne over det ødeleggende, at håpet skal ta overhånd over mismotet og at godheten skal prege oss mer enn alt det som bryter ned.

Forestillingen om at Guds rike skal komme er en grunnleggende kristen tanke. Når og hvordan det skal skje vet ingen. Men at en ny verden, Guds rike, skal oppstå, er en viktig del av det kristne framtidshåp. Vi ber i Fadervår om at det nye Guds rike skal komme og ta bolig i denne verden, ”og jeg så en ny himmel og en ny jord” som apostelen sier. Samtidig ber vi også om at de gode kreftene fra dette Gudsrike stadig må komme mer og mer i våre liv og at de må prege vår verden.

Den siste av de tre bønnene som omhandler Gud og hans ære,- lyder slik; ”La viljen din skje på jorden slik som i himmelen”.

Guds gode vilje skal ikke bare skje i himmelen, men også her på jorden blant oss mennesker. Gud ønsker at hans vilje skal skje hos oss.

Guds vilje er alt det som bygger opp mellom oss mennesker. Det er når godhet, rettferdighet og kjærlighet finner sted. Guds vilje skjer når alle mennesker blir behandlet likt og med respekt og verdighet. Når vi ber ” La viljen din skje ”, - så ber vi at verden må bli mer og mer preget av Guds gode vilje.

Skriv e-post til Per Anders Nordengen her.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører "La din vilje skje" med Minikoret - dirigert av Trond Andersen.

Hør andakten 9. oktober 2007.