Forenklingens mester

Jesus sier at dobbel lojalitet som bare knebler oss og bidrar til livsrot og stagnasjon. Vi kan ikke ha to sjefer samtidig, sier Per Arne Dahl.

Per Arne Dahl.
Foto: Forlaget Cordia.

Hvorfor har vi det ikke bedre når vi har det så godt? Kan det ha noe å gjøre med at vi er blitt for eplekjekke og innbilske og føler at vi ikke trenger Gud mer? Det spørs om vi ikke skulle la oss utfordre av kong Salomo som midt i sin velstand og makt har bevart en ydmykhet, slik han viser det i sitt Ordspråk kapitel 3: ”Vær ikke klok i egne øyne, frykt Herren og hold deg fra det som er ondt! Det blir til helsebot for din kropp og gir deg kraft i marg og ben”.

Ingen har på en mer overbevisende måte vist vei til denne virkeligheten enn Jesus, slik Johannes beskriver ham: ”I ham var liv, og livet var menneskenes lys”. Menneskesønnen gav Gud et ansikt og lot oss få et glimt av en som kunne veilede oss til et godt og slitesterkt liv. Og Jesus plasserte seg midt i den verden som er vår.

Han elsket natur og barn, fest og feiring, klatret i fjell og var på fisketurer. Og så kunne han skjelne, den mannen. Han viste i sitt liv at den som vil si ja til noe enkelt og varig samtidig må si nei til noe annet som er destruktivt og tilslørende komplekst.

Han hadde visdom og mot til å gjennomskue bedrag, og evnen til å motivere andre mennesker til nyorientering. Jesus fra Nasaret var sånn sett et eksempel på et enkelt liv, fra den dagen han ble født i en stall til han døde på et kors for å frelse verden. Fra begynnelsen av sin voksne gjerning talte han om det kompliserte livets forbannelse og om det enkle livets velsignelse til sine lærlinger.

Noe av det første han gjorde var å ta disiplene sine med til et vakkert sted ved Genesaretsjøen. Der ville han undervise dem om det viktigste av alt i livet. Og han gjorde det i sin Bergpreken, slik denne er gjengitt i Matteus evangeliet kapitel 5-7. Talen hadde en vakker form og et kraftfullt budskap med stil begrunnet i skaperverkets skjønnhet og det som kunne bli til menneskets beste.

Den setningen han gjentok oftest var:” Salige er de som”. Jesus var ikke kommet for å ta fra oss menneskene gleden, men for å hjelpe oss å ta vare på den: ”Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der verken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt er, vil også ditt hjerte være.”

Jesus viser i sin tale og i sitt eksempel at ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Han sier rett og slett: ”Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon”.

Dermed gir Jesus hjelp til å avsløre en slags dobbel lojalitet som bare knebler oss og bidrar til livsrot og stagnasjon. Vi kan ikke ha to sjefer samtidig. Dersom vi virkelig vil si ja til den ene må vi si nei til den andre. Dobbel lojalitet tapper vår energi og etterlater oss garantert med hjertesorg.

Skriv e-post til Per Arne Dahl her.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører Hilde Svela synge ”Velsignelse ved reisestart”.

Andakt onsdag 11/10.