Et levende håp

"Levende håp"er et deilig uttrykk. Det sier noe om at håpet gjør seg gjeldende her og nå. Peters ord var til trøst og inspirasjon for de fattige og utstøtte kristne, sier Nils Terje Andersen.

Nils Terje Andersen.
Foto: Privat for NRK-andakten.

Teksten er hentet fra 1. Pet. 4, 1-9.

”Slutten på alle ting er nær”, skriver Peter. Er ikke det et skremmende budskap? (skriv det på en plakat og still deg ved et veikryss, så kan du se hvor mange venner du får)

Det var ikke skremmende ment. Tvert imot, var det til trøst. For en hardt prøvet kirke, av fattige og forfulgte mennesker som levde som fremmede i sin verden, var dette et budskap som kunne gi inspirasjon. Jesus vil komme tilbake og skape en ny himmel og en ny jord.

Slutten er nær, -det gav inspirasjon til å stå på videre, løfte hodet og stolt holde seg til den tro som gav dem verdighet, men også så mye bråk. Budskapet om Jesu gjenkomst, slutten på denne verdens historie, var et gledesbudskap. Det handlet om frigjøring, rettferdighet og en ny rettferdig jord.

Hvis jeg skal snakke for meg selv, så kniper det ikke så mye for meg som det gjorde for dem. Tvert imot. Jeg synes rett og slett livet er veldig godt. Jeg har vært så ubegripelig heldig med hvor og av hvem jeg ble født.

Slutten på alle ting er nær, høres mer ut som et desillusjonert budskap om at når er det snart ikke mer å hente ut av livet. Nå er det tomt. Taket er nådd. Festen er over. Det høres skremmende ut det også, men det var overhode ikke dette Peter hadde i tankene. Det er jeg sikkert på. For det første ville han aldri sagt at festen er over. Den har knapt begynt.

For det andre visste han at livet hadde mer å by på, det var mer å hente. Derfor orket han å forsake det lette livet, han hadde det ikke travelt med å nyte. Det er typisk Peter det vi sier både ved dåp og gravferd, det er han som har skrevet det: ”Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde!”

Og han fortsetter: ”Vi skal få en arv som aldri forgår og ikke flekkes til eller visner…Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid må ha det vondt i mange slags prøvelser, om så skal være.”

Et levende håp, det er et deilig uttrykk. Det sier noe om at håpet gjør seg gjeldende her og nå. Det samme gjør kanskje også mangelen på håp, følelsen av at man har oppnådd det som er å oppnå. Det kan også gjøre seg også gjeldende i livet her og nå. Det kan være tungt å bære. Peters ord var til trøst og inspirasjon for de fattige og utstøtte kristne. For de rike og velfødde kan de være en tankevekker.

Skriv e-post til Nils Terje Andersen.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører Bruce Springsteen og hans Seeger Session Band framføre den amerikanske gospelen ”We shall overcome”.

Andakt 25.06.08 ved Nils Terje Andersen