NRK Meny
Normal

En ny start

Vi aner Guds lengsel etter at vi skal stole på at han vil oss det beste. Han viser oss det i Jesus som møtte mennesker og gav dem ny start, sier Helga Haugland Byfuglien.

Helga Haugland Byfuglien
Foto: Privat bilde

Tabloid er et av fremmedordene som vi etter hvert er blitt ganske fortrolige med. Store overskrifter og korte, poengerte og forenklede fremstillinger som er lette og raske å lese: Tabloid er blitt tidens dominerende format på media. Og det går utover noe….og gjør at informasjon forenkler og fortegner og fører til at den veldig fort blir uinteressant og foreldet.

Bibelen er grunnlaget for kristentroen. Det er en stor bok, med mange skrifter og mange, mange ord. Likevel er den verdens mest leste og solgte bok – fremdeles. Og den er ikke tabloid og er ikke foreldet….

Det har vært en stor fristelse å plukke ut enkeltord fra Bibelen for å bekrefte eller begrunne synspunkter som ikke holder sammen helheten i denne gamle boken. Det skal ikke legges skjul på at slik har Bibelen vært misbrukt på et vis som har båret galt av sted. Fremdeles er det slik at kristne er uenige, til dels dypt uenige, om hva Bibelen sier om ulike spørsmål.

Det avspeiler seg i at der finnes ulike kirker og kirkesamfunn. Ikke minst er der uenighet om hvordan vi som kirke skal forstå og anvende det som er skriftlig nedfelt i Guds ord for nesten 2000 siden. Men til tross for uenigheter, så er der en sentral og bærende enighet om at Bibelen viser oss hvem og hvordan Gud er. Vi ser han gjennom skaperverket og blir kjent med han gjennom profetenes budskap.

Men først og fremst viser Gud seg for oss gjennom Jesus Kristus som han sendte til verden for å vinne oss tilbake til seg. Bibelen er fremfor noe som et sterkt kjærlighetsbrev til verden og til oss mennesker. Gud bryr seg uendelig mye om sin verden og oss som han har skapt.

Vi aner Guds lengsel etter at vi skal stole på at han vil oss det beste. Og han viser oss det i Jesus som møtte mennesker med kjærlighet og gav dem omsorg og ny start. Han levde blant mennesker som er blitt viktige øyenvitner, helt til vår tid, gjennom Bibelen.

Legen Lukas så behovet for å skrive ned helhetlig sitt eget vitnesbyrd om Jesus Kristus og den første delen av kirkens liv og historie: I første kapitel skriver dette: Mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som har blitt oppfylt blant oss, slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først av var øyenvitner og tjenere for ordet.

Nå har også jeg bestemt meg for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av og skrive ned for deg i sammenheng, ærede Teofilos, så du kan vite at det er pålitelig, det du ha fått opplæring i. Lukas skrev ikke tabloid – men det han skrev har helt til i dag fortalt mennesker om den Gud som er kommet helt nær oss – og fremdeles gir det trøst, tro og mening å lese det – bare prøv

Skriv e-post til Helga Haugland Byfuglien.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører Sunnmøre Kristelige Ungdomskor under ledelse av Per Oddvar Hildre synge Lindemans salme ”Dype stille, sterke milde”.

Hør andakten 18. oktober 2007.