Normal

Du har verdi

Du er mer enn dine svik og halvsannheter. Du er mer enn dine blemmer og det du er hengt ut for i avisene. Du er et helt liv, sier Per Arne Dahl.

Per Arne Dahl
Foto: Yngve Tørrestad / NRK

God morgen! Natten til denne dagen ble i tidligere tider regnet som den mørkeste i året. Derfor begynte man å feire lysfesten, Luccimessen, først i Tyskland, så i Sverige og etter hvert hos oss som Luciadagen, den 13.desember.

Og mens vi nå har morgenandakt på NRK, er det tusenvis av hvitkledde barn med lys som serverer gode saker og sprer lys i mørke. Tanken er: Det er bedre å tenne lys enn å forbanne mørket, slik Paulus sier det med overbevisning i dagens bibelord til menigheten i Tessaloniki: ”Må Herren la den kjærligheten dere har til hverandre og til alle mennesker få vokse seg rik og stor.

Slik skal han styrke hjertene deres, så dere står uklanderlige og hellige for vår Gud og Far når vår Herre Jesus kommer med alle sine hellige”.

Hvorfor har jeg latt overskriften på denne andakten være: Du er mye mer enn din største blemme? Fordi Paulus i denne teksten i kjent stil sauser menigheten sin inn i kjærlighetens gjenskapermakt. Paulus visste at han ikke hadde mye å rose seg av.

Men han hadde møtt Jesus på veien som hadde åpnet øynene hans for det største av alle under: At ingen fortid er så belastet at det ikke er muligheter i fremtiden. At alle mennesker er berettiget en ny sjanse og fortjener nye muligheter.

Til den unge menigheten i Tessaloniki i Hellas gir Paulus denne sikringskosten som sprenger i stykker alle gjerrige fordommer og alle pessimistiske prognoser. ”La kjærligheten få rom blant dere så Jesus får styrket hjertene deres og dere kan stå uklanderlige”. Hva betyr det?

Det betyr blant annet at du er mye mer enn din største blemme i livet. Dit Jesus kommer skjer alltid slike fornyende under. Til kvinnen som var grepet i hor sa Jesus: du er mer enn ditt utsvevende liv.

Til tolleren Sakkeus som var landssviker sa han: du er mer enn ditt svik. Til røveren på korset sa han: du er mer enn alle ditt livs nederlag. I dag skal du få være med meg i paradis. Vi tror at Jesus er den samme i går og i dag, ja til evig tid.

Derfor: Du er mer enn din utroskap. Du er mer enn din slumsete atferd. Du er mer enn dine svik og halvsannheter. Du er mer enn dine blemmer og det du er hengt ut for i avisene. Du er et helt liv. Du er alt det Jesus har gitt deg av kjærlighet og gjenopprettende tilgivelse. Derfor ønsker Paulus at kjærligheten skal vokse seg så stor at den dekker ditt livs nederlag og så rik at den gjør opp for ditt livs fallitt, fattigdom og skyld.

Skriv e-post til Per Arne Dahl her.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører Sverre Moe synge Eyvind Skeies og Per Tveits ”Du som elsker, du som ser”.

Hør andakten 13. desember 2007.