NRK Meny
Normal

Du går på hellig jord

Vi skulle så gjerne ønske at verden gikk framover, blei moderne i den forstand at vi klarer å lage frie livs- og trosrom for hverandre, sier Siv Limstrand.

Siv Limstrand
Foto: Helge helgheim / NRK

Teksten er hentet fra Åp. 7, 9-17.

God morgen!

November har kommet til oss. Og fra gammel tid starta den med å minnes de hellige – 1. november er Helgemesse. Denne dagen er til minne om alle helgener og mennesker som er drept for sin tros skyld, i forgangen tid – og nå. Kanskje tenker vi at det ikke skjer, nå, vitnesbyrdene og historiene har så lett for å drukne i strømmen. Men vi kan lytte til stemmene fra våre søsterkirker som lever under totalitære regimer.

Eller vi kan stoppe opp neste gang noen fra Amnesty International ber oss sende et kort til makthavere for å si at vi har hørt, vi veit. Vi skulle så gjerne ønske at verden gikk framover, blei moderne i den forstand at vi klarer å lage frie livs- og trosrom for hverandre. Og at det ikke er en trussel. Det er vår felles menneskelige plikt å hindre undertrykkelse basert på ideologi, religion eller –ismer. Men det krever stor klokskap å skjelne mellom religiøs frihet og ufrihet.

Derfor strever vi med å se bak skaut, slør og turbaner. Og det skal vi fortsette å streve med – men kanskje i dialog? Og så skal vi heile tida lytte til de andre stemmene, de som er bak, i skyggene. De er midt iblant oss.

Men kan vi da snu oss, og lære av historia? Kan vi lære av andres kamp? Av forfedre? Av forbilder?

Helgemesse gir oss ei anledning til å reflektere over sammenhengen mellom oss og dem vi står på skuldrene av – både i materiell og åndelig forstand. De kjente, dem vi er i slekt med, de ukjente – dem vi kanskje er i åndelig slekt med – dem som stod for noe det ennå er nødvendig å kjempe for – menneskets verd, menneskets frihet.

I bygdeboka for Haltdalen i Sør-Trøndelag står det et dikt av Jens Halstein – og jeg tenker det er gode ord å ta med oss når vi skal tenne lys på gravstedene de nærmeste dagene:

Ta skoene og hatten av, ungdom, du går på hellig jord.

Og bøy deg for hvilestedet til fedrene dine, - ut på kirkegården, utpå Heksemgjardet, i Bottengjardet og i Øvstelia.

Der suser bjørkene over de som søv fra all sin strid. Fra alle sine vansker, fra all sin omsorg og alle sine tanker, for å berge seg og sine og ætta.

Her hviler de alle de hundre av slitets menn og kvinner, bøyde og krøkte og utslitne til siste trevl. Ta hatten av, ungdom! Og hold gravene i ære!

- Her er den dyreste av all vår hellige jord.

Dette diktet får sitt svar, og denne dagen sitt lys fra Johannes Åpenbaring:

Amen. All lov og pris og visdom, takk og ære, makt og velde tilhører vår Gud i all evighet. Amen.

 

Skriv e-post til Siv Limstrand her.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * *

Vi hører Kristina Jølstad Moi synge ”Velsignet være dere”.

Andakt onsdag 1/11.