NRK Meny
Normal

Det levende vann

Når jeg hører om det levende vann, tenker jeg på nattverdbordet. Dit kan jeg komme alene, selv om det ligger 20 personer ved siden av meg, sier Per Aamodt Tveit i samtale med Per Arne Dahl.

Per Tveit og Per Arne Dahl
Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Denne uka har Per Arne Tveit invitert en god kamerat til å være med i de fem andaktene. Det er musikeren Per Tveit som for 14 år siden fikk sykdommen Multipel sklerose. Men selv om kroppen har sviktet ham, er han en ”åndsfrisk luring”, sier Per Arne Dahl.

PAD: I dag skal Per og jeg snakke sammen om hvordan Gud møter oss når vi roter til livet vårt og går på en smell. La oss be!

Kjære Gud! Takk at du er slik Jesus viste seg mot kvinner og menn som ikke klarte å leve etter boka. Vi ber, Herre, at du avslører oss, men at du lar oss slippe å leve videre med selvforakt. Amen!

Utgangspunktet for denne andakten har Per og jeg valgt i Jesu møte med den samaritanske kvinne, slik Johannes skildrer det i kapittel 4. Der står det at Jesus var trett etter vandringen, og han satte seg ned ved brønnen. Da kom en samaritansk kvinne for å hente vann, og Jesus sier til henne: ”La meg få drikke!” Men hun blir veldig overrasket.

Hun sier: ”Hvordan kan du som er jøde be meg, som er en samaritansk kvinne, om å få drikke, for jødene omgås ikke samaritanere?” Da svarer Jesus henne: ”Kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som ber deg om drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg det levende vann.” Da sier kvinnen til Jesus: ”Herre, gi meg dette vann sp jeg ikke blir tørst igjen!”

Denne kvinnen, som hadde hatt 5 menn, og som var beryktet for sitt frivole liv, hun lot seg avsløre, og sa til Jesus: ”Herre, nå ser jeg at du er en profet.” Da lar hun vannkrukken stå, hun løper inn i byen og sier til folk:” Kom og se en mann som har fortalt meg alt jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias?”

Hva sier dette møtet mellom Jesus og kvinnen om hvem Gud er, Per? Hva er det som gjør inntrykk på deg i Jesu møte med denne kvinnen?

PAaT: Det er vel direktheten i det, at han sier henne hvordan det er fatt, og gir henne tro på seg sjøl og gir henne et nytt liv. Og forteller henne hvem Han er. ”Hadde du visst hvem det er som gir deg vann, så hadde du drukket det levende vann”.

PAD: Hva betyr dette for deg?

PAaT: Jeg tenker egentlig nattverdbord, jeg, når jeg møter denne fortellingen. Jeg kan komme til nattverdbordet, jeg kan komme aleine. Selv om det ligger 20 mennesker på siden av meg, så er det meg og Herren som møtes der, og så kan jeg gå fra det bordet etter å ha møtt den levende Kristus.

PAD: For ved nattverdbordet skjer det som skjedde her – vi kommer ikke for å ta oss sammen, men vi kommer for å ta i mot. Og det presten sier som invitasjon til nattverden er jo ”Kom, for alt er gjort ferdig!” Og det er som om Jesus holder rundt denne kvinnen, og sier: ”Drikk av livets vann!”

Per Arne Dahl og Per Tveit i studio

Per Arne Dahl og Per Tveit i studio

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Skriv e-post til Per Arne Dahl her.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører Sverre Moe synge "Kommer du i håg?".

Hør andakten 10. juli.