NRK Meny
Normal

Den tidløse Gud

Gud svikter ikke. Han er over tiden. Inn i det tidløse. Det evige som vi bare kan ane som et virkelig håp. Det evige perspektiv, sier Leif Magne Helgesen.

Leif Magne Helgesen
Foto: Kjetil Lillesæter / NRK

Teksten er fra Salme 100, 1-5.

Det skrives mange sanger og komponeres flere melodier i vår tid. Det er ikke noe nytt. Vi kan gå langt tilbake å finne spor av musikk og poesi.

I Bibelen finner vi salmer i Gamle Testamentet. I Salmenes bok finner vi både klagesalmer, bønnesalmer og lovsalmer. Salmer både til glede, til ettertanke, i sorg, - og også i vrede.

Vi kan ta med hele oss inn i våre samtaler med Gud, inn i våre uttrykk og inn i vår musikk.

Dagens salme er en lovsang. Den har poesien i seg. Den har gleden. Den har håpet. Den har løfter om at Gud er med, fra tidenes morgen, i dag, og for slekter som skal komme.

Slik Petter Dass med sin penn skriver det i salmen Herre Gud, ditt dyre navn og ære: Om slekter svimler - blant stjernehimler, i høye himler, utallig vrimler Guds grøde.

Gud svikter ikke. Han er over tiden. Inn i det tidløse. Det evige som vi bare kan ane som et virkelig håp. Det evige perspektiv.

Vi leser fra Salme 100: La hyllingsrop lyde for Herren, hele jorden! Tjen Herren med glede, kom fram for ham med fryd! Kjenn at Herren er Gud! Han har skapt oss, ikke vi selv til sitt folk og til den hjord han vokter.

Gå gjennom hans porter med takkesang, inn i hans tempelgårder med lovsang. Lov ham og pris hans navn! For Herren er god, hans miskunn er evig, hans trofasthet varer fra slekt til slekt

Også på Svalbard synger vi salmer, salmer fra gammel tid, og nyere salmer. Salmer fra vårt eget land, og salmer skrevet fra land i sør

En helt ny salme er skrevet til Svalbard Kirke i anledning at vi feirer at kirkens jubileum. Vi har hatt en salmekonkuranse, og vinneren, Tore Thommasen og Geir Knutson har gitt oss en helt ny Svalbardsalme:

Lengst nord i Norskehavet blant is og snø og vind. Der er en åpen kirke hvor folk kan søke inn. Og et hyllingsrop til Skaperen av dette vakre øyriket i nord, slik vi kan glede oss over det vakre landet vi bor i både i nord og i sør.

Gud vet hva han gjorde da han skapte jorda, med kyster, fjorder, blomster, isbreer, fjell, fugler, dyr, - og oss mennesker.

Vi har grunn til å synge i lovsang, slik den nye Svalbardsalmen lyder:

Hav og himmel, fjell og vidde. Gud er stor i alt Han gjør. Lys og mørke, storm og stille. Gud er hos oss, nå som før. I sin kirke, ved sitt Ord. Dekker Han sitt nådesbord.

Skriv til Leif Magne Helgesen.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører Svalbardsalmen ”Lengst nord i Norskehavet” skrevet av Tore Thomassen (tekst) og Geir Knutson (melodi).

Andakt 08.10.08 ved Leif Magne Helgesen