NRK Meny
Normal

Den rikes utfordring

Framfor noe utfordret Jesus mennesker til å dele rettferdig. Vi i verdens rikeste land har fått mye å forvalte. Hans ord om dette utfordrer oss, sier Helga Haugland Byfuglien.

Helga Haugland Byfuglien
Foto: Privat bilde

De fattige har dere alltid hos dere….sa Jesus for 2000 år siden. Han hadde altfor rett. I dag er FN’s internasjonale dag for avskaffelse av fattigdom…

en av våre aller største utfordringer. Fattigdom har vært til alle tider – men det gir verken trøst til den fattige eller unnskyldning til alle oss som har mye mer enn vi har bruk for. Millioner av mennesker over hele jorden har ikke det de trenger – også i vårt land.

Det er en situasjon som vi alle bærer vår del av ansvaret for. Det er et stort tankekors at vi ikke makter å ta de grep som skal til, og som er mulige, for å så godt som avskaffe fattigdommen i verden. Vi kunne klart det, sammen.

Det utfordrer oss på flere plan. Vi vet det handler kompliserte og krevende prosesser, men først og fremst handler det om å se og å ville: det handler om å se både med øynene og med hjertet. Øynene ser det som er hindringer, men som også ser hva som skal til – og hjertet som ser det ansvaret vi har, gir oss dårlig samvittighet og ser at den fattige er et medmenneske som er elsket av Gud og har samme verdi som du og jeg har. Øyner og hjerter må se sammen –

Og så må vi ville: for det er handlingene som endrer situasjonen for vår fattige bror og søster – ikke våre tanker og følelser og dårlige samvittighet. Vi må ville som enkeltmennesker og som nasjon og som verdenssamfunn. Vi må våge å legge bort forklaringer som kan oppleves som unnfallenhet.

Løfter om avskaffelse av fattigdom må bli mer enn ord.

Fattigdom handler om begrensede livsmuligheter, Men det dreier seg om mye mer enn det: Menneskerettigheter, helse og fremtid. Dette gjelder uansett grunner til fattigdom. Å ikke ha minimum av det nødvendige til livet, fører mange til atferd på tvers av loven, som bryter ned de selv og mennesker rundt dem.

Jesus løftet ofte fram de fattige. Noen ganger viste han til dem som forbilder på å leve ærlig og overgitt til å stole på Gud i alle forhold. Han sa: I bergprekenen i Lukasevangeliet sa han: Salige er de fattige. Han refset den som så ned på den fattige. For vår verdi som mennesker er uavhengig av hvor mye vi eier eller om vi fremstår som vellykkede.

Men fremfor noe utfordret Jesus mennesker til å dele rettferdig – Og vi som har fått mye å forvalte, i verdens rikeste land, ventes der mer av hans ord om dette utfordrer oss like sterkt i dag. For alle kan gjøre noe for å lindre nød og bidra til rettferdighet.

La oss åpne øyner og hjerter, så vi ser og blir villige til å handle.

Skriv e-post til Helga Haugland Byfuglien.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører skuespiller Hildegunn Riise synge sammen med et kor fra St. Petersburg, ”Vozkresenije”, Edvard Hoems og Henning Sommerros ”Den fattige Gud”.

Hør andakten 17. oktober 2007.