NRK Meny
Normal

Den beste teori

Å se livet sitt som et liv for Guds ansikt, gir oss et stort rom å leve i. Det er ikke vi, men Gud som skaper det rommet, sier Bjørg Kjersti Myren.

Bjørg Kjersti Hanssen Myren.
Foto: Helge Helgheim / NRK

Teksten er fra Salme 16, 5-11.

Hva skal vi gjøre for å få det beste ut av livet. Det er et tema som heilt tydelig interesserer oss. Ekspertene sine uttalelser om hva som er best for oss, lyser mot oss i store overskrifter stadig vekk, enten det gjelder helse, økonomi, samliv eller fritid. Noen ganger blir det rett og slett for mye. Vi kjenner at vi har fått nok av alle gode råd. Det som skulle være til hjelp, skaper i stedet rådvillhet.

Alt for mange ord, alt for mange gode råd gir alt for mye å tenke på, synger Odd Nordstoga i sangen ”Lause ting”. Kunnskap og andre sin innsikt er selvfølgelig nyttig for oss. Men til syvende og sist kommer vi alltid tilbake til utgangspunktet – der vi står aleine med oss sjøl og må ta våre valg, leve vårt eget liv med de forutsetninger vi har fått. Det kan noen ganger oppleves som et overveldende perspektiv – som et alt for stort rom å gå inn i.

Det gode livet er et tema også i de bibelske tekstene. Her møter vi en grunntanke som kan bære oss gjennom alle utfordringer livet gir: Livet er gitt oss av Gud. Han er Skaperen som har forma oss og som er oss så nær som det bare går an. Dagens tekst er ei salme fra Det gamle testamente der overbevisninga om Gud som opphav til livet er en kilde til livsmot og trygghet.

Å se livet sitt som et liv for Guds ansikt, gir oss et stort rom å leve i – det er stort på en god måte fordi det er Gud som skaper det rommet, ikke vi, med alle våre spørsmål og problemstillinger! I salma møter vi Gud som en livsveileder som aldri viker fra oss – en Gud som kjenner alle våre rom og mørke kroker, som til og med er nær oss også i det dunkle og ubevisste.

”Jeg priser Herren som gir meg råd; ja også om natten får jeg rettledning i mitt indre. Alltid har jeg Herren for øye; han er ved min høyre side, jeg skal aldri vakle. Derfor er det glede i mitt hjerte og jubel i min sjel, ja, også min kropp kan være trygg. Du overgir meg ikke til dødsriket, du lar ikke din trofaste tjener gå til grunne. Du lærer meg livets vei. For ditt åsyn er det en fylde av glede, ved din høyre hånd en evig fryd.”

Skriv e-post til Bjørg Kjersti Myren

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører "Lause ting" med Odd Nordstoga og Bruremarsj fra Sørfold med Susanne Lundeng.

Hør andakten 14. april 2008