Hopp til innhold

De gode mulighetene

Penger kan beruse, fyll og utskeielser gir ingen velsignelser. Men Gud gir sans for sunne gleder og anledninger til å glede anre, sier Asbjørn Kvalbein.

Asbjørn Kvalbein
Foto: Privat bilde

Det var feiring av åttifemårsdag. Enkefru Margaret hadde på ingen måte mistet livsgnisten. «Hvilke råd har du å gi til mennesker på din alder?» ble hun spurt. «Vel,» sa den kjære gamle damen, «i vår alder er det meget viktig å bruke alle våre muligheter, ellers bare tørker vi opp. Det er meget om å gjøre å være sammen med folk og stå til tjeneste så meget som mulig.» Da så den åttifem år gamle Margaret ble spurt om hva hun drev på med nå om dagen, svarte hun: «Jeg tar meg av en skrøpelig gammel dame i nabolaget her, hun er hele fem og åtti år!»

Jeg synes det gnistrer av svaret, som forteller om en verden det går an å leve i. Bibelordet til oss i dag kan stå som et motto for Margaret og alle andre med livsgnist: «Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som ukloke mennesker, men som kloke, så dere bruker den dyrebare tiden godt, for dagene er onde.»

Dagene er onde på den måten at mulighetene kan tas fra oss, de gode anledningene kan være sjeldne, mye stenges til og brytes ned. Men den kloke ser at tiden er dyrebar, og at hindringer kan overvinnes med noe verdifullt.

«Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje,» står det videre. Det gjelder å prioritere i livet slik Gud ønsker det. Guds vilje gir et skinnende, grønt lys for godheten og kjærligheten.

Han som bygde de første Ford-bilene, ble naturligvis en rik mann. Men Henry Ford ville ikke la pengene bestemme over alt. Han spurte en av medarbeiderne sine om hva slags mål han hadde for livet. Mannen svarte at målet var å tjene en million dollar. Et par dager etter ga Henry Ford mannen et par briller. I stedet for glass hadde brillene fått innfelt to sølvdollar. Ford ba mannen ta dem på og spurte hva han kunne se. «Ingenting,» svarte mannen, «myntene er i veien.» Henry Ford mente at brillene lærer oss noe. Hvis det eneste målet er å tjene penger, kan en bli blind for en rekke større muligheter. Vi bør heller ha som mål å tjene andre enn bare å tjene penger.

Bibelordet fra Efeserbrevet fortsetter på denne måten: «Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden og syng sammen, la salmer, hymner og åndelige sanger lyde! Syng og spill av hjertet for Herren.»

Penger kan beruse, fyll og utskeielser gir ingen velsignelser. Men Den Hellige Ånd gir blant annet sans for kristen sang og musikk, og glede over alle muligheter og anledninger Herren legger til rette for dagene. Og bibelordet avrunder med denne oppmuntringen: «Takk alltid vår Gud og Far for alt i vår Herre Jesu Kristi navn.» (Ef 5,15–20)

Jeg ønsker deg en god og glad dag preget av takknemlighet for at Gud Herren gir deg så mange muligheter.

Skriv e-post til Asbjørn Kvalbein her.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører Marit Carlsen synge ”Takk gode Gud”.

Andakt 20.08.08 ved Asbjørn Kvalbein

Skog