NRK Meny
Normal

Dåp og glede

For mange er dåpshandlingen noe av det fineste man opplever i kirkerommet. Da hører man også ordene ”I faderens, sønnens og Den hellige ånds navn”.

Seraf spiller harpe - glassmaleri i Storetveit kirke i Bergen
Foto: NRK

Dåpen knyttes altså til den treenige Gud. Ser man i salmene, finner man fort ut at dette begrepet ofte knyttes til lovsang. Da er det nærliggende å synge til Fader, sønn og Hellig ånd, fordelt på tre vers.

Men først knytter vi ”Salmer til alle tider” til dåpen med Svein Ellingsens dåpsalme ”Fylt av glede.” Så følger vi opp med lovsangen ”Måne og sol” som er en lovprisning til den treenige Gud. Det samme gjelder Sigurd Lundes salme ”Evige Gud”. Vi får også plass for utenlandske toner. Først den argentinske ”Himmelen tonar av lovsong” og den irske folketonen ”I skyggen av Guds vinger”. Og sannelig klarer vi å smette inn Petter Dass’ ”Daapens Sacramente.”

Dåp og glede vil følge utsagnet ”I faderens, sønnens og Den hellige ånds navn.”

Min salme
”Min salme” hentet fra avisen Vårt land, og denne uka er turen kommet til pensonist og tidligere lærer og undervisningsinspektør Ingvald Torvaldsen i Sandefjord. Han velger seg misjonssalmen ”Din riksak Jesus, være skal min største herlighet” som sin favorittsalme og sier:

”Denne salmen er vel den jeg har sunget flest ganger opp gjennom årene. Jeg vokste opp på Flekkerøya ved Kristiansand, og der var bedehuset det naturlige samlingspunkt for alt som skjedde, både for store og små. Ikke minst fikk misjonen en bred plass. Det kom ofte misjonærer på besøk, og de hadde dramatiske og spennende ting å fortelle. Det tente en gnist i meg som jeg har båret på resten av livet.”

Innspillingen av salmen vi får høre er et opptak fra en radiogudstjeneste fra Trefoldighetskirken i Oslo.

Forrige salmenøtt 
Riktig svar sist uke skulle være ”Apostlene satt i Jerusalem”.

Vinnere av salmekruset ble:

Liv Johannessen fra Ulset i Åsane, Hilde Futsæter fra Holum og Bjørn Østby fra Kristiansand.

Ny salmenøtt
Fra hvilken salme er strofen”gråhåret tjener kom i hu” hentet?

Send svar ved å klikke her .

Du kan også sende vanlig post, og da er adressen:

Salmer til alle tider, 
NRK P1, 
7005 Trondheim.

Frist blir onsdag 6. juni.