Dåp i Høvik

Vi møter modne og bevisste konfirmanter som har tatt et bevisst valg. De våger å stå for noe. En av konformantene, Sofie, forteller med egne ord hvorfor hun vil dette og hvilke følelser hun sitter igjen med. Her utenfor kirken sammen med presten Agnar Holme.

Konfirmanten Sofie og presten Agnar Holme i Høvik kirke i Bærum.
Foto: Marion Klaseie / NRK

Dåpsgudstjeneste for konfirmanter i Høvik kirke

Tydelighet

-Det er lov å stå for noe og være tydelig. Det handler om å finne seg selv og et fast holdepunkt.

Det sier sokneprest Agnar Holme til de som velger å bli konfirmanter i kirken selv om de ikke er døpt som barn. Han kan fortelle at i løpet av de 20 årene han har vært prest i Høvik kirke, har han sett en klar økning i antall konfirmanter som ønsker å bli døpt. Ja, opp mot 10% av konfirmantkullet lar seg døpe.

Selve dåpssermonien er i store trekk lik det som skjer når et lite barn blir døpt, men henvender seg ikke til foreldre/faddere med det direkte spørsmålet om de vil at barnet skal bli døpt og oppdras i den kristne tro. Det er ikke et barn som døpes. Spørsmålet stilles direkte til konformanten: ”Vil du bli døpt i Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.”

Vi får møte modne og bevisste konfirmanter som har tatt et bevisst valg. De våger å stå for noe. En av konformantene, Sofie, forteller med egne ord hvorfor hun vil dette og hvilke følelser hun sitter igjen med.

Gudstjenesten har et eget tema: ”Et hellig folk” og preges av ungdommelig salmesang, blant annet med ”Føtter på fjell” av Bjørn Eidsvåg. Musikalsk ansvarlig er kantor Thröstur Eiriksson.