NRK Meny
Normal

Budskap som interesserer

Jeg skulle ønske at du kunne være en undrer denne påsken. Spørre deg hvorfor dette er kjedelig andakt, eller hvorfor det griper, sier Inger Anne Naterstad.

Inger Anne Naterstad.
Foto: Privat til NRK-bruk.

Teksten er hentet fra Joh. 12.19 (14-19):

Fortellinger kan være nye hver gang vi hører dem. I alle fall om vi hører etter, og ikke bare tror vi vet. Den stille uke, gir oss mulighet til å høre igjen.

Påskefortellingen er så stor og så kjent, at vi nesten ikke klarer å ta den inn. Men mange av oss har noen dager nå, som er stille. Det ligger en bibel et sted. Eller du kan finne alle påskefortellingene på nettet, på bibelen.no. Men er det noe vits å lese den på nyttω Andakt; vi kan den jo, påskefortellingen. Vi vet at Jesus står opp fra de døde på slutten.

Jeg tror det har noe for seg å lese på nytt. Men da må du vite at det som gjør fortellingen ny, er at det er du som leser. For du i dag, er en annen leser enn du var i går. – og så må du vite at ingen spørsmål er farlige. Gud blir ikke truet av at du bruker ditt kritiske hode eller dine erfaringer til å spørre hvorfor det er som det står. Gud blir heller ikke truet om du syns noe er kjedelig å lese. Gjør du det kan du jo bare bla om og finne noe annet.

Jeg skulle ønske at du kunne være en undrer denne påsken. Spørre deg hvorfor dette er kjedelig andakt; eller hvorfor det griper. Være en som oppdager den gamle fortellingen om igjen, andakt, og gjør den til din. Fortellingen blir bare større av at du leser om igjen, og stiller andre spørsmål enn de vi er vant til å høre.

Vi kan jo for eksempel spørre oss hva i all verden det er som skjer når Peter griper sverdet for å forsvare Gud. Han kapper øret av øversteprestens tjener i sin iver etter å hjelpe Gud. Men trenger Gud forsvarω

Eller… når livet er som skjørest og Jesus ber sine venner og Gud om å være hos ham, da sovner vennene. De orket vel ikke mer av alt dette vonde. Det går an å skjønne det. - og det går an å kjenne den vanvittige ensomheten som er i Getsemane hage.

Og når Johannes forteller påskeevangeliet kan vi jo lure på hvorfor det var så om å gjøre å komme først til og inn i graven, de løper jo om kapp. – og hva var det han som løp fortest trodde på etter å ha sett en tom gravω Det var Maria Magdalena som først forkynte oppstandelsen. Hvorfor er det bare Johannes som vil fortelle meg detω

De som har makt har alltid vært truet av fortellingen om Jesus. Derfor må vi kjenne den. For å korrigere retning hele tiden. For å fortsette å utfordre makten. Like før Jesus skal fortelle om sin lidelse og død, kommer folk til ham fra alle steder. De kommer fordi de har hørt at under og nytt liv er der Jesus er. Da, forteller Johannes, at fariseerne sa til hverandre: "Der ser dere at ingenting nytter. All verden løper etter ham." Det er til oss Johannes skriver. Til oss som tror vi vet.
Skriv til Inger Anne Naterstad.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører Oslo Domkor i salmen "Se vi går opp til Jerusalem".

Hør andakten 2. april.