NRK Meny
Normal

Bogafjell i Sandnes

Bogafjell menighet er en "nybyggermenighet" i Sandnes og har ikke eget kirkebygg, men holder til i Bogafjell skole. Menigheten er opprettet som egen menighet fra 1. januar i år (2008).

Bogafjell skole
Foto: Sandnes kommune

Det blir gudstjeneste fra Bogafjell skole i Sandens i Rogaland, der Bogafjell menighet holder til.

Teksten på 13. søndag etter pinse står i Salmenes bok, kapittel 40, versene 2-6, og temaet for gudstjenesten er ”Tanker til vårt beste”.

Prekenen er ved sokneprest Rune Rasmussen, og Bjørn Kåre Hegstad forteller for barna.

En salme er hentet fra Norsk salmebok, og det er den aller første salme på nummer 529 - Om alle mine lemmer

Menigheten synger ellers flere lovsanger og blir ledet av en lovsangsgruppe.

Bogafjell barnegospel synger også.

På trompet hører vi May Lis Hagen Nilsen, Torhild Nødland spiller piano, og flere andre musikere fra menigheten deltar også. På bass hører vi Johan Aske Lund. Kristin Eide innleder gudstjenesten etter at vi hører et forspill til den første salmen ”Om alle mine lemmer”.

Til slutt synger menigheten den keltiske folketonen ”Må din vei”, sammen med en forsangergruppe fra menigheten.

Hør: Gudstjeneste fra Bogafjell skole i Sandnes 10.08.08

Om menigheten
Bogafjell menighet er en "nybyggermenighet" i Sandnes og har derfor ikke eget kirkebygg. Menigheten er opprettet som egen menighet fra 1. januar i år (2008). Det er satt av tomt til ny kirke.

Følgende Visjon, mål og verdier ligger til grunn for Bogafjell menighet sitt arbeid og prioriteringer:

Visjon
Jesus - Sett, trodd og etterfulgt

Målsetning
Å være en misjonerende menighet som vokser gjennom gudstjeneste, cellegrupper, tjeneste og omsorg Derfor vektlegger vi som våre Verdier:

- Et gudstjenestefelleskap som inkluderer hele familien, er basert på deltagelse, glad lovsang og en grundig og livsnær bibelundervisning.

- Cellegrupper som fungerer som levende celler i menigheten, er utgangspunktet for tjenesten til hver enkelt av menighetens medlemmer og fungerer på en slik måte at gudstjenester og cellegrupper sammen utløser vekst i menigheten.

- Menigheten skal være et sted for utrustning og istandsetting av hver enkelt med nådegaver og tjeneste til beste for alle mennesker i lokalsamfunnet og vårt globale engasjement.

- Diakoni og omsorg skal være kjennetegn ved menigheten vår. Vi vil være en åpen kirke for folket. Dette ønsker vi særlig skal bli synlig i omsorg og praktisk tjeneste for menneskene vi er satt til å leve blant.

Bogafjell eget sokn

Det var fest da Bogafjell ble opprettet som eget sokn

Foto: Bogafjell menighet

Hjemmesiden til Bogafjell menighet